Stará vodárna

Území první karlovarské vodárny, která zásobovala město filtrovanou vodou z řeky Ohře, bylo pro tento účel využíváno od roku 1882 a svou funkci s obměnami technologií plnilo do roku 1984, kdy byla dokončena vodárna v Březové zásobující celé okolí vodou ze Stanovické nádrže. V současnosti se jedná o typický brownfield v centru města, na jehož využití již byla zpracovaná řada architektonických studií.

Několik místních iniciativ hledá pro území vhodné využití.

IMG_0681kop.jpg

Aktuálně k tématu

KAM KV pracuje na urbanistické studii / prosinec 2020

KAM KV je pověřen radou města zpracováním studie rozvoje areálu Staré vodárny a přilehlých lokalit. Mezi důležité premisy celkového návrhu patří udržení areálu ve vlastnictví města a naplňování Strategie KV 2040. Areál vnímáme jako lokalitu, která může sehrát významnou roli v rozvoji města ve formě vytvoření alternativní nabídky bydlení i jiných funkcí pro nové i stávající obyvatele. Svou polohou v širším centru města je lokalita úzce provázaná i s koncepcí městské dopravy a budováním záchytných parkovišť, má potenciál být vstupním prostorem do města pro řadu návštěvníků stejně jako dotvořit příjemné obytné prostředí Tuhnic stávajícím obyvatelům a provázat je tak lépe se stávajícím sportovním areálem AC Start.

Pro spolupráci na tomto úkolu KAM KV oslovil několik atelierů s pozitivními referencemi z oblasti městského plánování, urbanismu a přestavby území brownfields. Mezi oslovenými poté zvítězil atelier Jiran a partner pro své zkušenosti s danou problematikou a prezentovaný profesní přístup k zakázce.

Více informací naleznete v dokumentu: 

Předpoklad dokončení studie: prosinec 2021

Posluchači 2. běhu studia MBARE absolvovali workshop v Karlových Varech / září 2020

Posluchači 2. běhu MBARE absolvovali v pátek 18. září exkurzi do Karlových Varů, díky níž se mohli osobně seznámit s lokalitou developerského projektu, pro který jim byla zadána lokalita staré vodárny a její okolí. Developerský projekt reálného pozemku zpracovávají posluchači k závěrečné obhajobě MBARE studia. Cílem zpracovaných závěrečných prací je naleznutí efektivního a efektního využití daného brownfieldu. Mgr. Tomáš Trtek, 1. náměstek primátorky města Karlovy Vary provedl posluchače lokalitou a objasnil souvislosti spojené s pozemkem. Posluchači navštívili také související lokality obchodního centra Varyáda a pozemek společnosti Lordship představený Ing. Davidem Sušilem, jejím technickým ředitelem.

Odpoledne se uskutečnil workshop v hotelu Thermal za účasti vedení města, zástupců Kanceláře architektury města Karlovy Vary a zájmových skupin Futura Nová vodárna a Kreativní region. Workshop proběhl formou otevřené diskuze nad využitelností daného území a nad strategickými záměry města Karlovy Vary. Program byl ukončen přednáškou Mgr. Martina Červinky, který je poradcem I. náměstka primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Text a fotografie byly převzaty z webu VŠE.

Doporučení KAM KV° pro postup ve věci budoucího využití areálu
Staré vodárny v Karlových Varech/ březen 2020

KAM KV zhodnotil záměry a návrhy obou skupin z pohledu celostního koncepčního rozvoje města, jeho využívání a urbanistických vazeb na přímé okolí a doporučuje:

  • Areál ponechat ve vlastnictví města, které stanoví jasné podmínky pro jeho rozvoj a bude smluvním partnerem pro obě iniciativy.

  • Využít synergii navrhovaných funkcí obou záměrů.

  • Objasnit pro navrhované provozní funkce obou záměrů podloženou ekonomickou rozvahou - byznys plánem.

  • Nezávislým odborným subjektem nechat vypracovat komplexní ekonomické posouzení obou záměrů včetně případných rizik.

  • Určit nezávislý management procesu a závaznou dohodou stanovit harmonogram dalšího postupu pro všechny partnery.

  • Postupnou a na sobě nezávislou realizací obou záměrů na základě dohody všech partnerů.

  • U studie „Futura – nová vodárna” přehodnotit a aktualizovat urbanistické vazby a navrhované funkce v souvislosti s plánovanými záměry města ve vztahu na územně plánovací dokumentaci v přímém okolí areálu.

  • Zohlednit stávající majetkoprávní vztahy na území areálu, parkování mimo areál, ubytovací kapacity, funkci nábřeží Ohře, prostor nároží a ul. Západní. Meandr musí být součástí areálu, je nutná prostupnost a dostupnost areálu.

  • Vypracovat územní studii, která na základě dohody všech partnerů umožňuje postupný a nezávislý rozvoj záměrů obou skupin s ohledem na synergie obou projektů, flexibilitu realizace a rozvoj města v přímém okolí.

Doporučení KAM KV° pro postup ve věci budoucího využití areálu Staré vodárny najdete v kompletním znění ZDE

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Dva projekty - diskuse, rozhodování / únor 2019

V KAM KV° proběhlo setkání zástupců FUTURA nová vodárna a Kreativního regionu, kteří společně diskutovali možnost vzájemného propojení projektů a případné spolupráce.

 

Na spolupráci se nakonec nedomluvili. V současné době vznikla při magistrátu města pracovní skupina pro areál Staré vodárny, které se postupně oba dva projekty představily. V horizontu několika měsíců se tato skupina, která své rozhodnutí konzultuje s KAMem, rozhodne pro jedno řešení.

Prvním z nich je FUTURA nová vodárna                           - více informací 

Druhým projektem je návrh skupiny Kreativní region      - více informací 

Šance pro oživení staré vodárny / 16. 1. 2019

KAM KV° společně s neformálním sdružením Kreativní region uspořádal workshop, který přinesl inspiraci pro možnost nového využití areálu staré vodárny v Karlových Varech.

DSC_0488.JPG

Kreativní region, iniciativa kreativních místních lidí a neziskových organizací, představil a konzultoval 16. ledna svůj projekt se zástupci zajímavých projektů, které se realizovaly v jiných městech. Jsme moc rádi, že  pozvání přijali zástupci volnočasového centra Plechárna (Praha – Černý Most), zóny pro umění 8smička (Humpolec) a Dudes

& Barbies s.r.o., kteří stojí za srovnatelnými a úspěšnými projekty, jako je Vnitroblock  a Kavárna co hledá jméno.

Více informací najdete

Nová místní iniciativa hledá využití / 24. 9. 2018

Momentálně zde existuje místní iniciativa – aliance organizací a lidí, kteří připravují společný projektový záměr. KAM byl k jejich setkávání přizván jako odborný poradce. O dalším postupu této iniciativy Vás budeme informovat.

IMG_9898.JPG