Stará vodárna

Území první karlovarské vodárny, která zásobovala město filtrovanou vodou z řeky Ohře, bylo pro tento účel využíváno od roku 1882 a svou funkci s obměnami technologií plnilo do roku 1984, kdy byla dokončena vodárna v Březové zásobující celé okolí vodou ze Stanovické nádrže. V současnosti se jedná o typický brownfield v centru města, na jehož využití již byla zpracovaná řada architektonických studií.

Několik místních iniciativ hledá pro území vhodné využití.

V současné době existují dva projekty, které počítají s rekonverzí tohoto prostoru.

Prvním z nich je FUTURA nová vodárna                           - více informací 

Druhým projektem je návrh skupiny Kreativní region      - více informací 

Aktuálně k tématu

Doporučení KAM KV° pro postup ve věci budoucího využití areálu
Staré vodárny v Karlových Varech/ březen 2020

KAM KV zhodnotil záměry a návrhy obou skupin z pohledu celostního koncepčního rozvoje města, jeho využívání a urbanistických vazeb na přímé okolí a doporučuje:

 • Areál ponechat ve vlastnictví města, které stanoví jasné podmínky pro jeho rozvoj a bude smluvním partnerem pro obě iniciativy.

 • Využít synergii navrhovaných funkcí obou záměrů.

 • Objasnit pro navrhované provozní funkce obou záměrů podloženou ekonomickou rozvahou - byznys plánem.

 • Nezávislým odborným subjektem nechat vypracovat komplexní ekonomické posouzení obou záměrů včetně případných rizik.

 • Určit nezávislý management procesu a závaznou dohodou stanovit harmonogram dalšího postupu pro všechny partnery.

 • Postupnou a na sobě nezávislou realizací obou záměrů na základě dohody všech partnerů.

 • U studie „Futura – nová vodárna” přehodnotit a aktualizovat urbanistické vazby a navrhované funkce v souvislosti s plánovanými záměry města ve vztahu na územně plánovací dokumentaci v přímém okolí areálu.

 • Zohlednit stávající majetkoprávní vztahy na území areálu, parkování mimo areál, ubytovací kapacity, funkci nábřeží Ohře, prostor nároží a ul. Západní. Meandr musí být součástí areálu, je nutná prostupnost a dostupnost areálu.

 • Vypracovat územní studii, která na základě dohody všech partnerů umožňuje postupný a nezávislý rozvoj záměrů obou skupin s ohledem na synergie obou projektů, flexibilitu realizace a rozvoj města v přímém okolí.

Doporučení KAM KV° pro postup ve věci budoucího využití areálu Staré vodárny najdete v kompletním znění ZDE

1/3

Dva projekty - diskuse, rozhodování / únor 2019

V KAM KV° proběhlo setkání zástupců FUTURA nová vodárna a Kreativního regionu, kteří společně diskutovali možnost vzájemného propojení projektů a případné spolupráce.

 

Na spolupráci se nakonec nedomluvili. V současné době vznikla při magistrátu města pracovní skupina pro areál Staré vodárny, které se postupně oba dva projekty představily. V horizontu několika měsíců se tato skupina, která své rozhodnutí konzultuje s KAMem, rozhodne pro jedno řešení.

Šance pro oživení staré vodárny / 16. 1. 2019

KAM KV° společně s neformálním sdružením Kreativní region uspořádal workshop, který přinesl inspiraci pro možnost nového využití areálu staré vodárny v Karlových Varech.

Kreativní region, iniciativa kreativních místních lidí a neziskových organizací, představil a konzultoval 16. ledna svůj projekt se zástupci zajímavých projektů, které se realizovaly v jiných městech. Jsme moc rádi, že  pozvání přijali zástupci volnočasového centra Plechárna (Praha – Černý Most), zóny pro umění 8smička (Humpolec) a Dudes

& Barbies s.r.o., kteří stojí za srovnatelnými a úspěšnými projekty, jako je Vnitroblock  a Kavárna co hledá jméno.

Více informací najdete

Nová místní iniciativa hledá využití / 24. 9. 2018

Momentálně zde existuje místní iniciativa – aliance organizací a lidí, kteří připravují společný projektový záměr. KAM byl k jejich setkávání přizván jako odborný poradce. O dalším postupu této iniciativy Vás budeme informovat.

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018