Začíná 20. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje 2021

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary
vyhlašují soutěž "Stavby Karlovarského kraje", která bude po roce odkladu probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje.

Záštitu nad soutěží převzala primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA a hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek.

Jedná se o 20. ročník tradiční přehlídky a soutěže o nejlepší stavbu a projekt, která v uplynulých letech představila 516 staveb a návrhů. Architekti, projektanti, zhotovitelé, investoři pokračují i ve ztížených podmínkách ve svých činnostech. Ti všichni by se měli podělit o své nejlepší výsledky, stavby a projekty, předvést je veřejnosti a také podpořit patriotismus a hrdost na krásné stavby v Karlovarském kraji. Snahou soutěže je vrátit naději a ukázat, že i v době koronavirové pandemie je možné realizovat stavby, které přežijí dnešní dobu a budou sloužit lidem.