Jedním z našich klíčových úkolů je zpracování konceptu pro prostorovou vizi rozvoje města v horizontu budoucích 15 - 20 let na podkladě aktualizované Strategie KV°. Budoucí vizí města rozumíme jasný, stručný a pro každého srozumitelný dokument, ve kterém se budeme moci dočíst čeho, kdy a jakým způsobem chceme dosáhnout.

 

Nový dokument bude vycházet ze StrategieKV°, která se zreviduje a zaktualizuje. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Aktuálně k tématu

Strategické workshopy / 2019 - 2020

Strategie rozvoje města Karlovy Vary získává konkrétní obrysy.  Proběhlo už několik ze sérií workshopů zpřesňujících témata strategie rozvoje města Karlovy Vary. Jak budou vypadat Karlovy Vary za 20 let?

Nad jednotlivými oblastmi diskutuje odborná veřejnost. 

IMG_4472.JPG

Více informací najdete

Panelová diskuze SVĚT 2040 / 10. 10. 2019

Jak bude vypadat svět v roce 2040? A jak budou vypadat Karlovy Vary v tomto světě? To jsou dvě klíčové otázky, na které hledá odpovědi strategický tým města Karlovy Vary, který pracuje na strategii rozvoje města – StrategieKV° 2040. V rámci její přípravy uspořádala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) ve spolupráci s magistrátem města a agenturou CzechInvest panelovou diskusi s odborníky. V publiku se sešla téměř stovka diváků, zástupců odborné veřejnosti, kteří projevili zájem a mohou k budoucí strategii přispět. V panelu diskuse v kongresovém sálu hotelu Thermal zasedli geolog a klimatolog Václav Cílek, expertka pro kohezní politiku a diplomatka Eva Srnová,  sociolog životního prostředí Jan Vávra a manažer rozvoje Tomáš Ctibor. Diskusi pohotově moderoval Michael Rozsypal, kterého můžete znát z vysílání Českého rozhlasu Plus.

IMG_3733.JPG

Více informací a záznam najdete

Aktualizace Strategie KV° / 06. 2019

Kde vidíte Karlovy Vary za 20 let? Kvůli této otázce inicioval KAM KV ve středu 18. července setkání pana primátora se zástupci Výboru strategického rozvoje, Odboru strategií a dotací, zástupkyní CzechInvestu a členy KAM KV. Tématem bylo zhodnocení diskuze o Strategickém plánu udržitelného rozvoje města KV (SPURM), který byl prezentován v květnu na 3. setkání Echo KV, dalšími tématy byly priority a potenciál Strategie KV° v přesahu nového časového horizontu po roce 2020.

Více informací najdete

Více informací o vznikajícím dokumentu najdete