Aktualizace Strategie KV°

Kde vidíte Karlovy Vary za 20 let?

18. 7. 2018

Kvůli této otázce inicioval KAM KV ve středu 18. července setkání pana primátora se zástupci Výboru strategického rozvoje, Odboru strategií a dotací, zástupkyní CzechInvestu a členy KAM KV. Tématem bylo zhodnocení diskuze o Strategickém plánu udržitelného rozvoje města KV (SPURM), který byl prezentován v květnu na 3. setkání Echo KV, dalšími tématy byly priority a potenciál Strategie KV° v přesahu nového časového horizontu po roce 2020.

 

Jedním z našich klíčových úkolů je zpracování konceptu pro prostorovou vizi rozvoje města v horizontu budoucích 15 - 20 let právě na podkladě aktualizované Strategie KV°. Inspirovat se můžeme u našich kolegů z IPRu (Strategický plán hlavního města Prahy), či u našeho partnerského města Baden-Baden (Strategischer Entwicklungsplan Baden-Baden 2020), jejichž publikace jsou pro nás výborným příkladem. Budoucí vizí města rozumíme jasný, stručný a pro každého srozumitelný dokument, ve kterém se budeme moci dočíst čeho, kdy a jakým způsobem chceme dosáhnout.

 

Nový dokument bude vycházet ze StrategieKV°, která se zreviduje a zaktualizuje. Účastníci diskuze se sejdou příští týden znovu s konkrétními nápady, kterými by mohli do tohoto dokumentu přispět.

 

Druhé zasedání ohledně Strategie KV°

Kde vidíme Karlovy Vary za 20 let?

3. 8. 2018

Ve čtvrtek 2. 8. 2018 proběhlo druhé setkání odborníků, kteří chtějí přispět k aktualizaci Strategického plánu města Karlovy Vary. Navázali tak na minulou diskusi, kde zhodnotili stávající Strategii KV°. Tentokrát přišli zástupci Výboru strategického rozvoje, Odboru strategií a dotací, primátor, zástupkyně CzechInvestu, zástupce projektu Designpark a členové KAM KV° s konkrétními nápady, jak by mohlo město v roce 2040 vypadat.

Nejprve byla nastíněna společnost, kterou v našem městě v roce 2040 budeme moci pravděpodobně nalézt. Jaké potřeby asi budou mít dospívající, čtyřicátníci, nebo osmdesátníci a co budou od města vyžadovat za dvacet let?

Dále pak jednotliví zástupci přednesli své nápady a konkrétní idey toho, jak má budoucí město Karlovy Vary vypadat. Svou prezentací přispěl i primátor, který vylíčil svou podnětnou budoucí myšlenku města. Na tyto příspěvky navázala diskuse především o bydlení pro mladé, ale i staré generace, kterého ve městě není dostatek. Dalšími důležitými body diskuse byla doprava a ekonomie města.

Závěrem zasedání bylo řečeno, že se na předložených bodech všichni účastníci shodli, což je dobrou motivací pro další práci na Strategii KV°. Protože byl z předložených návrhů schválen obsah aktualizovaného dokumentu, byla domluvena další schůzka, na které se už bude projednávat jeho forma.

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018