Studenti FA ČVUT se seznámili s městem

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov - Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací.

15. 10. 2018

Ve čtvrtek 11. 10. k nám dorazilo téměř 40 studentů Fakulty architektury ČVUT. Navštívili nás studenti prvního, druhého a posledního ročníku. Nejprve jsme je seznámili s koncepcí KAMu, poté si vzal slovo Ing. arch. Richard Mundil, který od roku 1965 působil v Útvaru hlavního architekta v Karlových Varech a který studentům představil historii města. Krátce promluvil i Ing. arch. Matoušek, který ze své předdiplomní práce vytáhl ty nejdůležitější informace o městě, které mohou studenti využít během práce na svých projektech. 

DSC_0032.JPG

Studenti budou mít za úkol zpracovat lokalitu soutoku řek Ohře a Teplé a Vřídelní kolonády a jejího okolí

Společně se studenty a jejich vyučujícími jsme si prošli lokality, které budou mít za úkol zanalyzovat a navrhnout jejich architektonická a urbanistická řešení. Pro tyto účely KAM vybral lokalitu soutoku řek Ohře a Teplé a Vřídelní kolonády a jejího okolí. Někteří studenti se budou věnovat i oblasti Kamenolomu u Vřídelní kolonády. Tato místa jsme prošli a krátce promluvili o jejich kladech a záporech a možném rozvoji do budoucích let. 

DSC_0120.JPG

Může i bývalá stáčírna minerálních vod najít nové využití?

V souvislosti se zadáním těchto lokalit jsme pro studenty zajistili i prohlídku bývalé stáčírny minerálních vod, která se nachází v blízkosti soutoku řek a která je v současné době nevyužitá. Za možnost prohlídky ještě jednou děkujeme Mgr. Hanzlovi ze společnosti Karlovarské minerální vody. Budova je v současné době prázdná, a tak se pro studenty jeví jako příležitost hledat nové způsoby využití.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

V listopadu přijedou studenti do Karlových Varů znovu, tentokrát zde ale stráví více času, protože se v rámci workshopu budou detailně věnovat svým zadáním. Začátkem příštího roku své práce odevzdají a my bychom Vám rádi tyto výsledky prezentovali formou výstavy. Očekáváme, že výstupy nám přinesou variantní řešení těchto lokalit. 

Více fotografií najdete

Zadání pro studenty od KAMu najdete zde

 

Proběhl čtyřdenní workshop studentů architektury

Jak už jsme Vás informovali dříve, navázali jsme spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda a ZAN Amblerová. Studenti přijeli do Karlových Varů, kde intenzivně pracovali na zadání, které dostali od KAMu.

19. 11. 2018

Studenti během svého čtyřdenního pobytu trávili čas prací na důkladné analýze lokality soutoku řek Ohře a Teplé, ke které mají za úkol v rámci svých semestrálních prací najít architektonická řešení celku, ale i konkrétních projektů, které si v této lokalitě našli.

P1060290.JPG

Možnost projít si danou lokalitu studenti přivítali a hned několikrát využili. V průběhu práce několikrát konzultovali své postupy s vyučujícími z ČVUT a KAMem. V neděli 18. 11. svou práci prezentovali nejen svým pedagogům a týmu KAMu, ale i panu prof. Hájkovi, který letos získal prestižní ocenění Architekt roku a který přijal pozvání na tuto prezentaci. Výsledky pak přihlížející kriticky zhodnotili a pomohli tak studentům nasměrovat jejich práci dál.

P1060322.JPG

Prezentace závěrů workshopu

Budoucí architekti – urbanisti považují za největší problém propojení města s řekou, které nefunguje tak, jak má především kvůli průtahu a železnici. Během své analýzy hledali vhodné umístění dopravního terminálu a hlavního náměstí.

P1060374.JPG

Dalším velkým problémem Karlových Varů je podle studentů odchod mladých lidí, který by řešili vysokou školou a k ní spadajícímu univerzitnímu kampusu. Důležitým tématem bylo také administrativní centrum ve Dvorech, které urbanisté navrhovali přesunout do meandru řeky Ohře.

P1060408.JPG

Studenti nižších ročníků si vybrali jednotlivé projekty, kterými se zabývali. Představili nám návrh nové knihovny, novou budovu, která by v sobě skloubila funkce terminálu a magistrátu města, nebo konverzi (změnu funkce budovy) bývalé stáčírny minerálních vod, která by podle těchto návrhů mohla sloužit jako multifunkční sál, galerie, či knihovna.

P1060436.JPG

Nejmladší studenti dostali za úkol navrhnout pavilon v Dvořákových sadech, kterým by navázali na bývalý Blanenský pavilon. Ten byl postaven v letech 1880 – 1881 podle návrhu vídeňského ateliéru Fellner & Helmer. V roce 1965 byl tento pavilon pro zchátralost zbořen. Studenti přišli s mnoha nápady, jak nový pavilon pojmout.

P1060450.JPG

Pracovní workshop hodnotíme zpětně velmi pozitivně. První návrhy studentů, budoucích architektů, nás potěšily a těšíme se, až své práce dokončí do finální podoby. Začátkem příštího roku musí studenti dokončené projekty odevzdat a my bychom Vám poté rádi tyto návrhy představili výstavou studentských prací.

P1060388.JPG

O dalším postupu této spolupráce Vás budeme informovat.

Více fotografií najdete