Do KAMu zavítal Studentský parlament

Ve středu 3. 10. se výjimečně sešel Studentský parlament v KAMu, kde se seznámil s koncepcí naší kanceláře. Hlavním tématem diskuse bylo, jak by mělo město Karlovy Vary vypadat za 20 let. 

8. 10. 2018

Vybraní studenti základních a středních škol přišli se zajímavými podněty pro budoucí vizi města. Například v centru města jim chybí obchodní centrum a rádi by využily oba břehy řeky Ohře. Zlepšili by navigační systém pro turisty a přidali více autobusových spojů do okolních měst.

P1050965.JPG

Studentský parlament

Účast žáků ZŠ Truhlářská na Fóru Zdravého města Karlovy Vary v roce 2012 dala impuls pro vytvoření Studentského parlamentu v Karlových Varech. Dne 12. 12. 2012 se uskutečnila koordinační schůzka s řediteli a učiteli škol, jejichž žáci měli zájem zapojit se do Studentského parlamentu. Schůzky se zúčastnili nejen ředitelé a učitelé, ale i samotní studenti. Do parlamentu se zapojilo šest základních škol (Dukelských hrdinů, Truhlářská, Krušnohorská, Poštovní, Libušina, J. A. Komenského) a tři střední školy (Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie a VOŠ Karlovy Vary, Střední škola logistická). První zasedání Studentského parlamentu zahájil primátor města Ing. Petr Kulhánek dne 23. ledna 2013. V roce 2014 se Studentský parlament v Karlových Varech rozrostl, jeho členy se nově stali zástupci Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Do projektu, jehož cílem je mapovat názory karlovarských školáků a studentů na dění ve městě, je již zapojeno 12 základních a středních škol.

http://kvprojekty.cz/mistni-agenda-21/studentsky-parlament/

P1050975.JPG

Co řeší studenti v Karlových Varech?

Studentský parlament se schází jednou za dva měsíce a je jednou z aktivit, v rámci kterých vedou představitelé města přímou debatu s veřejností a odpovídají na konkrétní dotazy a podněty. Zasedání probíhají formou losování dotazů a podnětů, které žáci zasílají v průběhu roku koordinátorce místní Agendy 21 Karlovy Vary. O tom, že tato mladá generace také vnímá mnoho problémů ve městě, avšak z jiného pohledu, nasvědčují i témata, o kterých mají zájem diskutovat.

P1050970.JPG