Odnětí památkové ochrany pro SUPŠKV?

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit svůj nesouhlas s odnětím památkové ochrany pro historickou budovu Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech za kulturní památku.

23. 8. 2018

Komplex historických budov Střední uměleckoprůmyslové školy má důležitý význam v dochovaném kontextu urbanistické struktury karlovarské městské čtvrti Rybáře. Díky památkové ochraně v minulosti patří historické objekty školní a obytné budovy jako jedny z mála k autenticky dochovaným stavbám, které jsou z hlediska péče o stávající a budoucí rozvoj charakteristického obrazu městské čtvrti Rybáře nepostradatelné.

DSC_1347.JPG

Charakter historické budovy Střední uměleckoprůmyslové školy ve spojení s dlouhodobou tradicí odborné výuky v oblasti keramiky, skla, umění a designu se staly po desetiletí kulturními hodnotami, které jsou úzce spjaty s městskou čtvrtí Rybáře, s městem Karlovy Vary a s celým karlovarským regionem. Pro městský život a rozvoj kulturního města Karlovy Vary je takováto středoškolská instituce s uměleckým zaměřením v autentickém prostředí nezbytná, neboť pěstuje tolik potřebného kulturního ducha pro nové generace budoucích obyvatel.

DSC_1351.JPG

Je v zájmu města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, aby historické sídlo Střední uměleckoprůmyslové školy bylo nejenom ochráněno, ale i dále rozvíjeno. Přes současné opravitelné poškození, které neomezuje památkovou hodnotu, skrývají historické budovy školy potenciál pro perspektivní rozvoj, který soudobá umělecká výuka vyžaduje.

DSC_1352.JPG

Je smutnou skutečností, že obraz města Karlovy Vary se svými významnými kulturními hodnotami, které byly přes několik generací vědomě rozvíjeny, je v posledních dekádách   nezodpovědným a technokratickým rozhodnutím hrubě narušován. Nyní je zodpovědností naší generace vyvarovat se dalších chyb, o svěřené kulturní dědictví pečovat a rozvíjet jej pro další generace. 

Rada města Karlovy Vary schválila Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR, kterým bylo zrušeno prohlášení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za kulturní památku.