UNESCO

Great Spas of Europe - Slavné lázně Evropy

GSoE_weiss.png

„Slavné lázně Evropy“ je uskupení 11 výjimečných lázeňských měst ze 7 zemí, které byly nominovány na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nominaci hromadně tvoří česká města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, německá města Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen, rakouské Baden u Vídně, belgické Spa, francouzské Vichy, italské Montecatini Terme a britské City of Bath.

1/10

Každé z těchto jedenácti měst se rozvíjelo v letech 1700 – 1930 v blízkosti přírodních minerálních pramenů, jejichž využívání vedlo k inovativnímu přístupu, který kombinoval unikátní urbanismus, specifickou architektonickou typologii, parkové úpravy a celostní přístup ke zdraví a trávení volného času v malebné lázeňské krajině. Spojení všech těchto faktorů ovlivnilo vývoj intelektuální, umělecké, sociální i politické úrovně celé evropské společnosti. V lázních se v minulosti konala důležitá politická setkání a lázeňské prostředí podněcovalo významné umělce v jejich tvorbě, která je dodnes v lázeňských městech přítomna. Lázeňské procedury, ovlivňující tělo, mysl i ducha tak zajišťují neustálý přínos evropské kultuře, mentalitě, zdraví i zvykům.

Aktuálně k tématu

 

Města lázeňského trojúhelníku míří na Seznam světového dědictví  - doporučení hodnotící komise ICOMOS / 4. 6. 2021

Jedenáct předních lázeňských měst Evropy se výrazně přiblížilo získání titulu světového dědictví UNESCO a Česko tak může získat 15. zápis do Seznamu světového dědictví. Nominaci společně připravily Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie a Česká republika. Tvoří ji jedenáct významných lázeňských měst, kromě Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní (ČR) jde o Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Německo), Baden u Vídně (Rakousko), Bath (Spojené království), Montecatini Terme (Itálie), Spa (Belgie) a Vichy (Francie).

V dokumentu, který byl zveřejněn 4. června 2021, totiž poradní organizace ICOMOS doporučila mezinárodní sériovou nominaci Slavné lázně Evropy / The Great Spas of Europe k zápisu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Toto doporučení je důležitým podkladem pro jednání Výboru pro světové dědictví, který na svém 44. zasedání ve dnech 16. až 31. července 2021 bude rozhodovat právě i o této nominaci. Pokud by rozhodnutí Výboru bylo v souladu s doporučením ICOMOS, lze oficiální potvrzení zápisu Slavných lázní Evropy na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO očekávat koncem července 2021.

Organizace ICOMOS ve svém posudku mj. potvrdila, že Slavné lázně Evropy jsou výjimečným dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo především od 18. do počátku 20. století a přineslo řadu inovativních myšlenek v oblasti balneologie, medicíny, městského plánování a architektury i trávení volného času.

Pozitivní doporučení lze považovat za obrovský úspěch České republiky, která celý složitý projekt po mnoho let koordinovala. 

 

Aktuální situace o rozhodnutí / 03. 2021

Rozhodnutí o zapsání Slavných lázní Evropy na Seznam UNESCO by finálně mělo padnout mezi 16. a 31. červencem tohoto roku. Setkání by mělo proběhnout v online formě na rozšířeném 44. zasedání Výboru světového dědictví, který má pravomoc zařazovat památky na Seznam světového dědictví. Ještě předtím, cca 6 týdnů před kongresem dostanou všechna města zprávu, zda je celý nominační proces v pořádku připraven a kladně zhodnocen. To je taková předzvěst eventuálních dobrých zpráv.

Všech 11 zapisovaných lázeňských měst chystá oslavy možného zápisu, rádi bychom také promítali online vyhlášení živě.

 

Aktuální situace o rozhodnutí / 11. 2020

S ohledem na vývoj ve světě související s pandemií COVID-19 bylo rozhodnuto, že 44. zasedání Výboru pro světové dědictví, původně plánované na 29. června - 9. července 2020, bude odloženo na pozdější datum. Na svém 14. mimořádném zasedání, které se konalo online dne 2. listopadu 2020, se Výbor světového dědictví rozhodl uspořádat prodloužené 44. zasedání v červnu / červenci 2021 v čínském městě Fuzhou. Přesná data určí později výbor po konzultaci se sekretariátem.

 

Právě na tomto zasedání bude rozhodnuto o eventuálním zápisu sériové nominace Great Spas of Europe na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

collection_0045_0001.jpg

© Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan

Zdroj: whc.unesco.org

Aktuální situace o rozhodnutí / 05. 2020

Na jaře mělo být jasné ne/doporučení a v červenci rozhodnutí o eventuálním zápisu, bohužel kvůli pandemii byly tyto termíny odsunuty zatím na neurčito.

Krátká přednáška a promítání filmu Skleněný pokoj / 10. 12. 2019

KAM KV° uspořádal promítání filmu Skleněný pokoj s krátkým úvodním slovem o vile Tugendhat a organizaci UNESCO. Jedná se o film podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat.

Podnikatelský workshop UNESCO / 18. 11. 2019

Zápis Slavných lázní Evropy na seznam UNESCO může nabídnout podnikatelům v cestovním ruchu řadu zajímavých příležitostí. Jak je správně využít a na co se připravit? Nejen o tom byl workshop, který připravil Karlovarský kraj společně s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Akce se uskutečnila v karlovarské Becherově vile v pondělí 18. listopadu 2019. Workshop byl určen zájemcům především z řad podnikatelské veřejnosti, kteří se věnují cestovnímu ruchu. 

Více informací najdete

Mise ICOMOS / 2. 10. 2019

V Karlových Varech byla ve středu 2. října zakončena zakončena významná etapa snahy Karlových Varů a dalších deseti lázeňských měst Evropy o společný zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Všech jedenáct kandidátských měst napříč Evropou, včetně Karlových Varů, si v průběhu uplynulého měsíce prohlédli odborníci z nevládní organizace ICOMOS (International Council of Monuments and Sites / Mezinárodní rada památek a sídel), která se zabývá ochranou kulturního dědictví po celém světě. Při své dlouhé cestě se komisaři zaměřili na ochranu, správu, prezentaci a především integritu a autentičnost nominovaných městských komplexů. Zpráva o výsledcích mise bude významným příspěvkem do další fáze hodnocení, během něhož Výbor světového dědictví v létě roku 2020 rozhodne o zápisu.

Více informací najdete

Vernisáž výstavy „Památky Karlovarského kraje zapsané či nominované k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO“ před KAM KV° a komentovaná procházka „Co UNESCO přinese?“ / 9. 9. 2019

Jak může vypadat rozvoj moderního města v organizaci UNESCO ?

Jaká je budoucnost města Karlovy Vary po vstupu do UNESCO?

Je možná soudobá výstavba i po vstupu města do UNESCO?

O těchto otázkách jste mohli společně s týmem KAM KV° diskutovat při komentované procházce. Po procházce Vás jsme společně zahájili výstavu Památky Karlovarského kraje zapsané či navrhované k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, kterou připravil Karlovarský kraj spolu s UNESCO koordinátorkou Lucií Sochorkovou.

Na 16 panelech je k vidění mezinárodní nominace Slavné lázně Evropy/Great Spas of Europe, která zatím o zápis usiluje, tzv. Kynžvartská daguerrotypie a sériová nominace Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, které už zapsány úspěšně jsou. Zahájení výstavy zpříjemnila sympatická zpěvačka Sarah Šimunovićová svým hudebním vystoupením.

Více informací najdete

UNES CO BAR – KVIFF 2019 / 07. 2019

Se začátkem filmového festivalu vznikl u Vřídelní kolonády i UNES CO BAR, který má za cíl seznámit návštěvníky s nominací Great Spas of Europe v příjemné atmosféře s možností soutěže o zájezd do jednoho s nominovaných měst, skvělým občerstvením a stylovým posezením.

Více informací najdete

Vernisáž výstavy „Společně do UNESCO“ ve Vřídelní kolonádě / 2. 5. 2019

Výstava, která prostřednictvím fotografií dominant představí „Slavné lázně Evropy“ - uskupení jedenácti výjimečných lázeňských měst ze sedmi zemí, které byly nominovány na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2. května v 16:30.

Přednáška Společně do UNESCO / 11. 6. 2019

Přednáška PhDr. Nory Dolanské, MBA a Ing. Lucie Sochorkové představila organizaci UNESCO a kulturní a přírodní dědictví České republiky. Byl také představen proces vstupu Karlových Varů a dalších 10 evropských lázeňských měst se značkou Great Spas of Europe na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. 

Více informací a záznam najdete

Obsazení pozice Site Managera pro UNESCO / 29. 3. 2019

Další krok pro úspěšný zápis města Karlovy Vary do Seznamu světového dědictví UNESCO udělal na podnět vedení města KAM obsazením pozice Site managera pro UNESCO. Do pozice, která zajišťuje koordinaci péče o historické dědictví a jeho obnovu a rozvoj a která úzce spolupracuje se zástupci měst společného seznamu pro zápis do UNESCO, obsadil KAM Lucii Sochorkovou.

Proces vstupu města Karlovy Vary do UNESCO, který trvá už 8 let, pokračuje. V současné době je uskupení 11 lázeňských měst ze 7 zemí jako tzv. mezinárodní sériová nominace úspěšně nominováno pod názvem Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy). KAM byl vedením města vyzván k zajištění pozice Site managera pro koordinaci a přípravu vstupu města do UNESCO, kterou jak personálně, tak i odborně začíná zajišťovat.

Lucie Sochorková, nová Site managerka pro UNESCO za Karlovy Vary, se na konci března spolu s paní primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou zúčastnila jednání v italském lázeňském městě Montecatini Terme, které je součástí nominace Great Spas of Europe, spolu se zástupci všech 11 měst. Schůzky všech dotčených zástupců probíhají nyní pravidelně každé 2 měsíce a jejich hlavním úkolem je připravit se na návštěvu komise ICOMOS (International Council on Monuments and Sites - Mezinárodní rada památek a sídel), která přijede do Západočeského lázeňského trojúhelníku letos na podzim, aby zpracovala komplexní odborný posudek statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví a to jak z hlediska jejich mimořádné kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu.

Nejaktuálnějším úkolem je dopracování tzv. Management plánu. Spolu s Františkovými a Mariánskými Lázněmi nyní intenzivně pracujeme na dopracování Management plánu, který slouží v podstatě jako návod pro Site manažera, jak spravovat kulturní statek.

Podepsání nominace Great Spas of Europe v Paříži / 22. 1. 2019

Karlovy Vary jsou o krok blíže k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. V úterý 22. ledna byla na českém velvyslanectví v Paříži slavnostně podepsána nominační dokumentace jedenácti evropských lázeňských měst, která společně o zápis usilují. Významného ceremoniálu se zúčastnila také delegace města Karlovy Vary vedená primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou.

Více informací najdete

Oficiální web sériové nominace Great Spas of Europe najdete

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018