Proběhne veřejné projednání územního plánu
26. 2. 2019 v 15 hodin   |   Lidový dům ve Staré Roli

Platný územní plán Karlových Varů z roku 1997 už neodpovídá současným potřebám městského organismu a ztrácí platnost dle stavebního zákona koncem roku 2022. Aby se město Karlovy Vary mohlo v budoucnosti rozvíjet, zadalo v minulosti zpracování nového územního plánu. Návrh územního plánu je nyní připraven k tzv. veřejnému projednání, které proběhne 26. února 2019 od 15 hodin v sále Lidového domu ve Staré Roli.

up.jpg

Návrh Územního plánu Karlovy Vary a Vyhodnocení Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území je již nyní k nahlédnutí na úřadu územního plánování a stavebním úřadu magistrátu města (ve 4. patře budovy U Spořitelny 2), a to v pondělí a ve středu v časech 8 – 12 a 13 – 17 hodin. V jiném termínu je možné do dokumentací nahlédnout po předchozí domluvě na telefonickém čísle 353 152 763.

Návrh územního plánu je také přístupný na internetových stránkách města Karlovy Vary 

Plné znění příslušné vyhlášky k veřejnému projednání návrhu územního plánu s informacemi o možnostech uplatnění stanovisek, připomínek a námitek je ke stažení v přiloženém dokumentu.

Zdroj: mmkv.cz