Jaký je současný stav veřejných prostranství v Karlových Varech?

15. 7. 2019

Nejen touto otázkou se zabýval workshop, který jsme uspořádali na konci června spolu s MCA atelierem. Ten nyní pracuje na analytické fázi zpracování dokumentu Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím Karlových Varů. Odborného workshopu se zúčastnili zástupci odborů magistrátu, městských organizací a spolků, kteří mají ke kvalitě veřejných prostorů hodně co říci. Během MFF pak proběhla druhá diskusní akce, která řešila vztah veřejných prostorů a filmového festivalu.

Co se diskutovalo během workshopu?

Diskutovanými tématy byly např. vztah centra a okrajů města, dlouhodobá vize rozvoje, nebo množství dokumentů tzv. „do šuplíku“. Je zde patrná polarita města vnímaného z pozice místních rozpolceně jako centrum (lázeňské a správní) a okraje (jinak řečeno obytné čtvrti a přilehlé venkovské části). Toto rozdělení se neprojevuje jen v rozdílném způsobu užívání jednotlivých částí, ale také v kvalitě veřejných prostranství.

IMG_2021.JPG

Hlavní obecné hodnoty

 • kvalitní a rozsáhlé přírodní zázemí - v lázeňském centru reprezentované terapeutickou krajinou, lázeňskými lesy se sítí vycházkových tras s vyhlídkami, dále lázeňskými parky a prameny; mimo centrum volnočasovými areály např. Rolava nebo Meandr Ohře s potenciálem rozvoje rekreačního zázemí břehů řeky propojeného s lesoparky a volnou krajinou

 • lázeňství – kulturní identita města, významná veřejná prostranství nadregionálního významu

 • příjemné obytné čtvrti (sídliště a vilová čtvrť Drahovice, sídliště Tuhnice v blízkosti centra)

 • několik zdařilých rekonstrukcí veřejných prostranství z poslední doby jako pozitivní příklad (Stará louka, okolí kostela sv. Urbana v Rybářích)

IMG_2011.JPG

Hlavní obecné problémy

 • celková zanedbanost veřejných prostranství (vizuální smog, reklama, robustní restaurační předzahrádky, nejednotný design a přemíra nekvalitního mobiliáře, problémy spojené s dopravou v klidu atd.) – absence koncepce a pravidel a jejich vymáhání

 • nevyhovující podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu, neprostupnost – prostorové i psychologické bariéry (pocitově velké vzdálenosti mezi jednotlivými částmi města a body zájmu, dopravní bariéry), což má dopad na preferenci individuální automobilové dopravy a související problémy s dopravní zátěží, lokální problémy s parkováním atd.

 • krajina kolem řeky narušena infrastrukturními stavbami, rozsáhlými transformačními plochami 
  a neprostupnými areály

 • nedostatek příležitostí pro rozvoj veřejného a komunitního života - chybí např. centrální karlovarské náměstí jako přirozené občanské centrum, nedostatek civilních prostor v lázeňském centru a přirozených míst pro setkávání v obytných částech

IMG_2047.JPG

Hlavní obecné potenciály

 • nevyužitá prostranství, nevyužité nebo zanedbané areály, prázdné domy – potenciál (lokálních) center veřejného a komunitního života (např. bývalý pivovar, Knollova vzorkovna, nám. Dr. Horákové, budova hotelu Thermal, bývalá vodárna, Císařské lázně a další)

 • krajina – potenciál zelených propojení napříč městem

 • řeka – břehy Ohře jako páteř města

Konkrétní hodnoty, problémy a potenciály

Historické centrum je monofunkční, nabídka vyžití se orientuje na lázeňské hosty a turisty. Nebydlí se zde a chybí každodenní provozy, které by v lázeňské zóně udržely běžný život. Potenciálem je vytváření míst, která jsou svým charakterem a programem blízká běžným obyvatelům města, kteří dnes centrum navštěvují jen výjimečně.

 

Velké téma je absence nábřeží a kontaktu s řekou - centrum se sice rozkládá podél Ohře, je od ní ale odříznuté dopravní tepnou, rozsáhlým transformačním územím a opuštěnými areály. Přírodní břeh slouží jen jako cyklostezka, světlou výjimkou je např. loděnice s hospodou jako vodácké zázemí a místní kulturní spot). Souvisejícím problémem je na opačném břehu odtržení místní části Rybáře od řeky oblastí rozmělněnou dopravním koridorem a solitérními stavbami a přerušení přirozené návaznosti Sokolovské ul. na Chebský most, potažmo na centrum města, třídu TGM.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Mezinárodní filmový festival vs. každodenní život místních obyvatel

Zajímalo nás, jak vztah MFF a veřejných prostranství vnímají místní obyvatelé a návštěvníci festivalu. Po diskusi jsme veřejnosti promítali dokumentární snímek Lidský rozměr / The Human Scale (2012)

Část obyvatel z města po dobu konání akce raději mizí, část vnímá MFF jako příliv čerstvě energie, má MFF ráda

a aktivně chodí na akce, na filmy. Z hlediska veřejného prostoru z úst místních zaznívá, že jde o „cirkus, který na omezenou dobu zavítá do města, rozloží svoje náčiní, na pár dní dá nahlédnout do jiného světa a pak to zase všechno sbalí a odjede pryč“. Místní tak rok co rok čekají, co kromě kulturního programu přiveze festival za novou atrakci.

Po skončení festivalu zůstává jen určitá pachuť, kdy se město pomalu vrací k běžnému životu. Nic trvale nepřetrvává.

IMG_2374.JPG

Veřejný prostor je festivalem „ukrajován“

Co shodně vnímají návštěvníci i místní, je skutečnost, že se stále zmenšuje prostor, na kterém se festival odehrává. Vše se koncentruje kolem Thermalu a v centru lázeňské zóny. To má za následek přelidněnost, pocit vizuálního zahlcení i praktické kolizní situace v zúžených místech, kudy denně proudí davy lidí (i aut). Problematicky je vnímána také privatizace významných prostor pro soukromé uzavřené večírky (např. Mlýnská kolonáda).

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Shrnutí hlavních témat (úkolů) k řešení:

 

 • zahájit za město dialog s organizátory MFF

 • promyslet možnosti de-koncentrace festivalového centra, odlehčení přehuštěným částem a zapojení odlehlejších lokalit

 • pokusit se z pozice KAM o participaci na přípravě festivalového zázemí a vytvoření intervence s trvalejším přínosem pro místní a celoroční kvalitu veřejného prostoru s důrazem na podpoření již existujících hodnot

 • využít potenciál festivalu pro nastavení jasných pravidel užívání veřejných prostranství ve smyslu pořádání společenských akcí, pravidel pro kulturní zábory

Výsledky workshopu "setkání akterů" jsou ke stažení ZDE:

Výsledky diskuse o MFF

jsou ke stažení ZDE: