Vnitroblok Elitka 

Vnitroblok nazývaný "areál Elite" se nachází mezi ulicemi Sokolovská, Hybešova, Šmeralova a Roháče z Dubé v Rybářích. Je sevřený třemi bloky domů, na čtvrté straně je (slepá, průchozí) ulice Roháče z Dubé a částečně proluka. 

Obyvatelé tohoto vnitrobloku ho přihlásili do soutěže Hledá se karlovarský dvorek, který vyhlásil spolek Vzbuďme Vary ve spolupráci s KAMem a spolkem Bieno. Proběhlo několik setkání a workshopů, kde odborníci zjišťovali, co by obyvatelé chtěli změnit a s čím jim mohou architekti a krajináři pomoci.

IMG_8288.JPG

Aktuálně k tématu

Pokračujeme v proměně / únor 2021

Zbrždění omezeními ohledně pandemie koronaviru jsme ve spolupráci s odborem majetku města oproti plánu začali s demontáží kontejnerového přístřešku až na počátku roku 2021. Nyní jsou kontejnery umístěny v přechodné podobě v prostoru oplocení výměníkové stanice a jakmile dovolí povětrnostní situace, dojde k dokončení demolice a stavbě nového stání.

Po uvolnění omezení bychom ve vnitrobloku rádi uspořádali workshop s místními obyvateli, kde bychom provedli výsadbu dle původního plánu.

Sousedská slavnost / srpen 2020

V pondělí to bylo v Elitce velmi důležité hned z několika důvodů. Vzpomínali jsme s babičkami nad starými fotografiemi, jak vnitroblok vypadal a fungoval od 60. let po dnešek. Děti se potěšily divadlem. O plánované proměně promluvil Karel Adamec z KAMu. Akci pro obyvatele připravil spolek Vzbuďme Vary a Dvory a vnitrobloky BIENO.

Na podzim se obyvatele dočkají nového stanoviště popelnic a krásných keřů.

Setkání s aktivními obyvateli, představení návrhu KAM KV° / 22. 1. 2020

Setkání, které se odehrálo v blízké základní škole Šmeralova se zúčastnila přibližně desítka aktivních obyvatel. Tereza Hadravová ze spolku Vzbuďme Vary shrnula dosavadní postup od soutěže Hledá se karlovarský dvorek, přes brigádu a návštěvu botanika Šindeláře, až po tuto prezentaci.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Karel Adamec z KAM KV° představil návrh na nové stání pro odpadové kontejnery, ukázal referenční příklady ze zahraničí. Kateřina Štědrá ze spolku Bieno pak představila další zásahy: osázení původní plochy pro kontejnery – osázení keři ideálně s jedlými plody; náhrada a doplnění keřů; doplnění bylinného patra; osázení svahu na jižním konci vnitrobloku a demontáž schodiště v havarijním stavu. Proběhlo indikativní hlasování o tom, jak jsou jednotlivé návrhy drobných úprav obyvateli vítány, viz graf.

graf-hlasovani1.jpg

Nakonec byly představeny zásahy dlouhodobého charakteru: využít oplocenou plochu výměníku jako louku pro psy, spíše než omezovat vstup pejskařům, nabídnut jim jiný prostor; zbudování dětského hřiště či prvků pro děti; zklidnění průjezdné dopravy.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Iniciativní místní obyvatel pak navrhl opatření pro efektivnější komunikaci. Rád by se o tématech projektu scházel s předsedy nebo zástupci jednotlivých SVJ. Navrhuje schůzky s užší „akční“ skupinou, která bude informovat ostatní obyvatele. Ze zájmu obyvatel po konzultaci se Správou lázeňských parků popřípadě magistrátem města vzniknou další kroky. 

Doporučení KAM KV° je ke stažení ZDE:

Setkání obyvatel / 30. září 2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s Vzbuďme Vary v pondělí 30. září 2018 debatu, které se zúčastnilo přibližně 30 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité autocenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

(Zdroj: https://www.vnitrobloky.cz/elitka)

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Na koordinaci participace se podílejí Vzbuďme Vary, KAM KV°, Bieno a NČA

vzbudme vary logo.png
83010085_859941391098555_267233697951278
KAM_logotyp_1 bez pozadi.png
logo_nca.png