Přednáška 

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.:

Karlovarská terma

a ochrana přírodního dědictví

24. 4. 2019 v 18 hodin   |   KAM KV°

Duch místa Karlových Varů a věhlas města je po staletí úzce spjat s fenoménem vody, a to nejenom unikátními minerálními prameny, které jsou po staletí klíčovou součástí lázeňské léčby. Přestože se nejvýznamnější vývěr Vřídlo stal symbolem města a středobodem lázeňské čtvrti Karlových Varů, přírodní fenomén vody také ovlivňuje po tisíciletí jedinečnou geomorfologii a krajinný ráz území a od pozdního středověku určuje i urbanistickou kompozici
a architektonický výraz města.

1/5

První ze dvou přednášek o minerálních pramenech v Karlových Varech vedl pan RNDr. Vylita, odborník na hydrogeologii a inženýrskou geologii, atmogeochemii, balneotechniku. 

Záznam z přednášky

Karlovarská zřídelní struktura je ojedinělým přírodním fenoménem, poskytujícím proplyněnou termální vodu unikátních vlastností. Terma i plynné složky, které ji doprovázejí, poskytují přírodní léčivé prostředky, které využíváme stovky let. Trvalé využívání tohoto zdroje je však podmíněno zkoumáním vzniku, cirkulací a výstupem k povrchu, resp. změn v jeho režimu a především jeho pečlivou ochranou. Hluboký původ termy s sebou nese riziko opožděné reakce celé struktury na vliv lidských aktivit nejen v lázeňské části města, ale v překvapivě širokém okolí Karlových Varů.

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018