Přednáška 

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.:

Karlovarská terma

a ochrana přírodního dědictví

24. 4. 2019 v 18 hodin   |   KAM KV°

Duch místa Karlových Varů a věhlas města je po staletí úzce spjat s fenoménem vody, a to nejenom unikátními minerálními prameny, které jsou po staletí klíčovou součástí lázeňské léčby. Přestože se nejvýznamnější vývěr Vřídlo stal symbolem města a středobodem lázeňské čtvrti Karlových Varů, přírodní fenomén vody také ovlivňuje po tisíciletí jedinečnou geomorfologii a krajinný ráz území a od pozdního středověku určuje i urbanistickou kompozici
a architektonický výraz města.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

První ze dvou přednášek o minerálních pramenech v Karlových Varech vedl pan RNDr. Vylita, odborník na hydrogeologii a inženýrskou geologii, atmogeochemii, balneotechniku. 

Záznam z přednášky

Karlovarská zřídelní struktura je ojedinělým přírodním fenoménem, poskytujícím proplyněnou termální vodu unikátních vlastností. Terma i plynné složky, které ji doprovázejí, poskytují přírodní léčivé prostředky, které využíváme stovky let. Trvalé využívání tohoto zdroje je však podmíněno zkoumáním vzniku, cirkulací a výstupem k povrchu, resp. změn v jeho režimu a především jeho pečlivou ochranou. Hluboký původ termy s sebou nese riziko opožděné reakce celé struktury na vliv lidských aktivit nejen v lázeňské části města, ale v překvapivě širokém okolí Karlových Varů.