Národní putovní výstava

Má vlast cestami proměn

Národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn” již 12. rokem představuje lidem po celé republice místa, která prošla zajímavou proměnou, a také ty, kteří za jednotlivými projekty stojí. Ukazuje, že při citlivém, vnímavém a zodpovědném přístupu ke svému okolí, kraji i celé vlasti se dá mnohé změnit. Výstava je především poděkováním autorům proměn, ale také inspirací pro ostatní. Je také skvělým rádcem, kam na výlety. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z. s., s partnery.

Tato unikátní výstava je neustále v pohybu. Po slavnostním zahájení v Praze na Vyšehradě se rozdělí do několika kolekcí a cestuje po celé zemi. Často ji můžete vidět v obcích, ve kterých se jedna z proměn přímo nachází. Proto doporučujeme spojit návštěvu výstavy s výletem za proměnami. Každá kolekce představuje příběhy proměn z jednoho nebo více krajů. Výstavní panely potkáte ve venkovních prostorách, jako jsou návsi, náměstí, zahrady a parky. Speciální plakátové kolekce putují také celoročně po knihovnách a infocentrech.

Výstavu si můžete prohlédnout od 2. 4. 2021 na náměstí Dr. M. Horákové. Kanceláří architektury města Karlovy Vary bude doplněna o dva výstavní panely, které prezentují projekty, které KAM KV ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary chystá. 

Část textu převzata z webu Regiony nás baví.

Má_vlast_cestami_proměn_2018_panely.jpg

Matěj ČadilMá vlast cestami proměn (2018) panely