ZŠ Poštovní

Školská a výchovná zařízení patří vedle bytové výstavby k základním funkčním pilířům města. Kvalitní vzdělání
a vzdělávací infrastruktura jsou klíčové pro úspěšný rozvoj měst a jejich regionů, které na sebe pozitivním způsobem vážou a ovlivňují vzdělání jejich obyvatel. Vedle učitelů a spolužáků je prostor a prostředí školních zařízení třetím vychovatelem, který přirozeně ovlivňuje 
vzdělávání a výchovu školáků a studentů. 


Školy budované v 60. a 70. letech minulého století jen velmi omezeně vyhovují soudobým požadavkům a aktuálním didaktickým potřebám. Školní budovy s učebnami koncipovanými pouze pro frontální výuku, propojené funkční chodbou na jednotvárných podlažích s funkčními schodišti bez prostorů pro společné aktivity netvoří podmínky pro tvořivou a individuální aktivitu celodenního svobodného a inspirativního vzdělávání a výchovy. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

KAM KV byla požádána pro posouzení studie přístavby propojovacího koridoru mezi stávající hlavní budovou prvního stupně a školní jídelnou základní školy v Poštovní ulici v Karlových Varech - Tuhnicích. Naše doporučení si můžete prohlédnout níže.  

Existují i jiné návrhy, na konci dubna se vedení města rozhodne, ke které variantě rekonstrukce se přikloní. 

Doporučení KAM KV° je ke stažení ZDE:

2019_04_15_ZŠ POŠTOVNÍ_Stránka_06.png

Vzhledem k celoměstskému významu školy Poštovní v Karlových Varech navrhuje KAM KV pro zajištění perspektivního budoucího rozvoje školy ve schématu princip koncepčního master plánu budoucí dostavby stávajícího pavilonového komplexu, kterou je možné po etapách dle investičních možností realizovat. Smysluplná funkční dispozice a provázání interiéru s exteriérem usnadňuje nejenom orientaci a provozní podmínky výuky, ale jsou i přínosem pro tolik důležitý pocit bezpečí a poznávání.

2019_04_15_ZŠ POŠTOVNÍ_Stránka_04.png

První etapa
Využitím rozdílných nivelet stávajícího terénu lokality a nové konstrukce zastřešení, které umožnují realizovat nejenom požadované propojení obou budov a zvýšit kapacitu jídelny, obohatí školu i o nové multifunkční foyer, šatnu, aulu a na prvním podlaží stávající jídelny i nové flexibilní prostory pro celodenní vzdělávání.

2019_04_15_ZŠ POŠTOVNÍ_Stránka_08.png
2019_04_15_ZŠ POŠTOVNÍ_Stránka_10.png

Druhá etapa
Druhá etapa umožňuje dostavbu sdíleného centrálního vstupního multifunkčního prostoru školy, který je fyzicky
a opticky propojen s revitalizovaným a kultivovaným nástupním prostranstvím, nachází se zde centrální foyer -
sdílené místo pro všechny aktivity celodenního vzdělávání, herny - družiny, knihovna a studovna pro přednášky,
výstavy a týmové aktivity, prostor, který je možný využívat jako komunitní centrum i mimo školní výuku.


Třetí etapa
Využitím stávajících koridorů, které zajišťují propojení obou budov prvního a druhého stupně, je možné stávající pavilónový komplex školy vybavit o nové rozličné multifunkční učebny. Ty se dají interiérem přizpůsobit odlišným potřebám školáků dle věkových kategorií. Nižší ročníky mají potřebu větších
učeben, vyšší ročníky kvůli diversifikaci výuky menší prostory.


Návrh byl konzultován s vedením školy.

2019_04_15_ZŠ POŠTOVNÍ_Stránka_09.png
2019_04_15_ZŠ POŠTOVNÍ_Stránka_15.png