Mezioborový workshop odborníků na téma Umění se rozloučit

  • KAM iniciuje smysluplnou rekonstrukci stávající obřadní síně a stavbu nového krematoria
  • 16. 8. 2018

Ve čtvrtek 16. 8. 2018 proběhl mezioborový workshop odborníků na téma “umění se rozloučit”, který definoval principy a zásady pro koncepční rekonstrukci obřadní síně, která bude zohledňovat vkus a potřeby lidí v 21. století. Kromě přípravy požadavků na plánovanou rekonstrukci obřadní síně byly formulovány i závěry ve věci „Krematoria v Karlovarském kraji“, která je stále velmi aktuální. Ze všech krajů v České republice totiž v jediném Karlovarském kraji v současné době chybí funkční krematorium. Z iniciace nové organizace Kancelář architektury města Karlovy Vary proběhl nezávislý workshop odborníků na téma „umění se rozloučit“, kteří po prohlídce prostor krematoria a obřadní síně v Rybářích a drahovické Hřbitovní správy hledali odpověď na otázku, jak rekonstruovat obřadní síň v Karlových Varech tak, aby odpovídala potřebám a vkusu lidí v 21. století. Workshopu se zúčastnili například zástupci mobilního hospicu sv. Jiří v Chebu, psycholožka, zástupci a designéři z firmy PARTEO, zástupkyně projektu Les vzpomínek, ale i architekt se zkušeností s navrhováním obřadních síní či zahradní architektka.

Zmatení pojmů

Krematorium v Rybářích v současné době není funkční, obřadní síň zde však dále funguje bez omezení provozu. Z dosavadních reakcí veřejnosti vyplývá, že řada lidí zaměňuje význam pojmů „krematorium“ a „obřadní síň“. S tím je třeba aktivně pracovat a snažit se vyvracet tyto mylné výklady pojmů, které matou veřejné mínění, vzbuzují zbytečné emoce z nedorozumění a komplikují věcnou debatu. Charakteristický pro toto zmatení pojmů je tento rozporuplný názor z internetové diskuze: „Krematorium ponechat, ale pec postavit vedle Karlových Varů“. Zcela mylné chápání situace vyjadřuje i tento názor: „Měla by být nová pec na Růžáku a tím důstojné rozloučení v Karlových Varech.“ Důstojné rozloučení není podmíněno přítomností krematoria (tzn. spalovací pece a souvisejících technických a technologických zařízení) přímo u obřadní síně a z psychologického hlediska je tomu spíše naopak, tzn. oddělení místa žehu od místa smutečního obřadu je spíše žádoucí.

Řešení krematoria pro Karlovarský kraj

Závěry workshopu potvrdily názory, že krematorium by v Karlovarském kraji určitě být mělo. Jedná se totiž o službu, která zkrátka k životu patří. „Z workshopu vzešlo, že by nové krematorium mělo být postaveno bez vazby na obřadní síň a mimo obytnou zástavbu jako čistě technická budova s nejmodernějšími technologiemi. Nová budova by měla být situována v centru kraje, aby byla zajištěna optimální dojezdová vzdálenost pro pohřební služby ze všech koutů regionu a z tohoto důvodu by mělo být vyhledáno nové vhodné místo.“ uvedl požadavky na nové krematorium Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Důvodem pro toto řešení je, že přítomnost krematoria v obytné zástavbě často vzbuzuje nevoli a odpor veřejnosti v jejím okolí. Nutno zdůraznit, že tento negativní postoj obyvatel má pouze psychologické důvody, v současné době to není technologický problém. Moderní technologie umožnují kremaci bez negativní zátěže na okolí. Nicméně silný negativní hlas dotčeného publika není možné ignorovat. Odborníci rovněž potvrdili názor, že nové krematorium by měl provozovat Karlovarský kraj ve spolupráci s jednotlivými městy, protože se jedná o celokrajské téma. Město bude usilovat o dohodu a koordinaci s Karlovarským krajem. Podle odborníků nemá umístění krematoria vliv na místa konání jednotlivých obřadů a důstojnost posledního rozloučení.

Nově zrekonstruovaná obřadní síň v roce 2019

První fází řešení akutního problému je oprava obřadní síně v Rybářích a jejího přímého okolí, která bude zrekonstruována s ohledem na aktuální individuální požadavky a na budoucí trendy v oblasti posledního rozloučení v 21. století. Paralelně s opravou obřadní síně a jejího přímého okolí v Rybářích by měly probíhat přípravy výstavby nového krematoria. Po dobu rekonstrukce budou obřady probíhat pravděpodobně v malé smuteční kapli, která je součástí areálu hřbitova a krematoria v Rybářích. „Vůbec se nebráníme alternativě smutečních obřadů v Drahovicích, prostory by však vyžadovaly velké úpravy. Doporučujeme, aby v průběhu rekonstrukce probíhaly obřady ve smuteční kapli v Rybářích. Je zde k dispozici vše potřebné vybavení, které v současnosti v Drahovicích chybí a znesnadňovalo by tak průběh obřadů.“ uvedla Irena Fořtová ze společnosti Fořt a synové, která má místní krematorium v podnájmu. „Pokud vše půjde podle plánu, už na sklonku podzimu letošního roku by mohla být vyhlášena architektonická soutěž pro rekonstrukci stávající obřadní síně a jejího přímého okolí a během příštího roku by se mohlo začít s rekonstrukcí. Nově a koncepčně zrekonstruovaná obřadní síň v Rybářích by pak mohla občanům sloužit od podzimu roku 2019.“ sdělil primátor města Petr Kulhánek společně s informací, že finance na rekonstrukci jsou v rozpočtu města připraveny. Město chce totiž pro své obyvatele důstojné a funkční prostory pro poslední rozloučení.

KAM nyní pracuje na doporučení pro další postup pro Magistrát města, které bude vycházet ze závěrů workshopu. Po dokončení si opět budete moci doporučení prohlédnout na našich webových stránkách.
  • DSC_0135_JPG
  • DSC_0046_JPG
  • DSC_0154_JPG