Ulice Petřín, Raisova Ulice Petřín, Raisova
Proběhla participace obyvatel, nyní čekáme na nabídky zpracování studie
KAM KV° připravil zadání pro zpracování architektonické studie, jejímž cílem je zkvalitnění funkčního a estetického stavu, který by měl odpovídat lokalitě vnitřního lázeňského území a městské památkové zóny Karlových Varů. Preferované principy návrhu a požadavky na řešení v oblasti dopravy, zpevněných ploch, veřejné zeleně, městského mobiliáře a osvětlení jsou definovány v dokumentech, které najdete níže nebo v záložce Veřejné zakázky.
ENERGIE A CIVILIZACE – výstava ENERGIE A CIVILIZACE – výstava
04. 05. 2022
Venkovní výstava je k vidění na náplavce u hotelu Thermal až do 25. května. Prohlédnout si ji můžete kdykoli během dne, v noci je totiž díky solárním panelům nasvícená,
Vřídelní kolonáda Vřídelní kolonáda
Společně se studiem VRTIŠKA & ŽÁK jsme představili dvě varianty řešení
Cílem studie revitalizace Vřídelní kolonády je nastavit jasné principy, jak přistupovat k objektu jako celku. Podpořit jeho hodnoty, revidovat provozní vazby a najít novou atraktivní náplň. Pro spolupráci na architektonické studii bylo osloveno studio VRTIŠKA & ŽÁK, které má řadu oceňovaných realizací přes produktový design po interiéry a architekturu. Společně s KAM KV byly definovány zásahy do stávající budovy, její náplň a nové dispoziční řešení. V průběhu spolupráce došlo k nastínění dvou možných přístupů materiálového pojetí a řešení detailů.
Stará vodárna Stará vodárna
Představili jsme Vám územní studii. Podívejte se na záznam.
KAM KV dokončil ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která jsou obývacím pokojem města a v řešené lokalitě je bezpochyby nejvýznamnějším prostranstvím právě areál Staré vodárny, který přímo navazuje na park Meandr a má potenciál vytvořit unikátní městský prostor – občanskou vybavenost, park, sportoviště a náplavku.
Širší centrum Širší centrum
Studie revitalizace
​Území mezi Plynárenskou lávkou a soutokem řek je natolik rozsáhlé a jeho potenciální zastavitelnost tak dlouhodobá záležitost, že nemá smysl jeho podobu stanovit do nejmenšího detailu. Je ale nezbytné určit základní principy rozvoje území, tedy sktrukturu budoucí zástavby, definovat síť ulic a komunikací, veřejných prostranství a řady dalších prvků jako polohy dopravního terminálu, parkovacích domů, apod.
Strategie a Manuál veřejných prostranství města Karlovy Vary Strategie a Manuál veřejných prostranství města Karlovy Vary
Kancelář architektury města ve spolupráci s MCA atelierem připravil dlouhodobou koncepční strategii obnovy a rozvoje veřejných prostorů města Karlovy Vary a Manuál veřejných prostranství, které jsou praktickým nástrojem pro naplnění cílů strategie pro plánování a postupnou revitalizaci, údržbu a provozování veřejných prostorů v intravilánu města. Dokument byl schválen zastupitelstvem a stal se tedy závazným. Prohlédněte si ho, nebo stáhněte, abyste ho mohli využívat.
Divadelní korzo Divadelní korzo
Projekt se začíná navrácením Vřídla pod střechu kolonády a umístěním sochy na Divadelní náměstí realizovat
Jak by mohla vypadat nová podoba Divadelního náměstí a celé lázeňské promenády pravého břehu řeky Teplé? Prohlédněte si hotovou studii proměny tohoto důležitého veřejného prostoru.
Kdo jsme Kdo jsme
Čím se zabývá Kancelář architektury města Karlovy Vary? Jaké je její poslání? Seznamte se s příspěvkovou organizací KAM KV°.