Festivalový most Festivalový most
Začíná demolice a stavba nového mostu
V průběhu přípravy projektové dokumentace na nový most jsme byli v minulém roce přizvání ke konzultaci, ze které se následně rozvinula spolupráce na celkovém architektonickém vyznění mostu mezi Císařskými lázněmi a Grandhotelem Pupp. Důležitým bodem byl požadavek památkářů, aby se most opět začlenil do souborů okolních lávek a preferovaný byl tak návrat k původní historické podobě.
Stará vodárna Stará vodárna
Představili jsme Vám územní studii. Podívejte se na záznam.
KAM KV dokončil ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která jsou obývacím pokojem města a v řešené lokalitě je bezpochyby nejvýznamnějším prostranstvím právě areál Staré vodárny, který přímo navazuje na park Meandr a má potenciál vytvořit unikátní městský prostor – občanskou vybavenost, park, sportoviště a náplavku.
Expozice UNESCO v Zámecké věži Expozice UNESCO v Zámecké věži
25. 06. 2022
Přijďte se hravou formou seznámit se všemi 11 lázeňskými městy, která společně tvoří Great Spa Towns of Europe!
Zámecká věž nad Tržní kolonádou je pozůstatkem hradu, který nechal vystavět v roce 1349 Karel IV. Zajímavostí je možný přístup výtahem na Zámecký vrch. Po dlouhých letech, kdy byla většina věže nevyužívaná a nepřístupná veřejnosti, se nyní probouzí k životu. Při příležitosti prvního výročí zápisu Karlových Varů spolu s dalšími 10 evropskými městy na Seznam světového dědictví UNESCO připravilo město interaktivní expozici, která návštěvníkům přiblížuje tuto sériovou mezinárodní památku.
Divadelní korzo Divadelní korzo
Divadelní korzo zvítězilo v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2022
Jak by mohla vypadat nová podoba Divadelního náměstí a celé lázeňské promenády pravého břehu řeky Teplé? Prohlédněte si hotovou studii proměny tohoto důležitého veřejného prostoru.
Vřídelní kolonáda Vřídelní kolonáda
Společně se studiem VRTIŠKA & ŽÁK jsme představili dvě varianty řešení
Cílem studie revitalizace Vřídelní kolonády je nastavit jasné principy, jak přistupovat k objektu jako celku. Podpořit jeho hodnoty, revidovat provozní vazby a najít novou atraktivní náplň. Pro spolupráci na architektonické studii bylo osloveno studio VRTIŠKA & ŽÁK, které má řadu oceňovaných realizací přes produktový design po interiéry a architekturu. Společně s KAM KV byly definovány zásahy do stávající budovy, její náplň a nové dispoziční řešení. V průběhu spolupráce došlo k nastínění dvou možných přístupů materiálového pojetí a řešení detailů.
Strategie a Manuál veřejných prostranství města Karlovy Vary Strategie a Manuál veřejných prostranství města Karlovy Vary
Kancelář architektury města ve spolupráci s MCA atelierem připravil dlouhodobou koncepční strategii obnovy a rozvoje veřejných prostorů města Karlovy Vary a Manuál veřejných prostranství, které jsou praktickým nástrojem pro naplnění cílů strategie pro plánování a postupnou revitalizaci, údržbu a provozování veřejných prostorů v intravilánu města. Dokument byl schválen zastupitelstvem a stal se tedy závazným. Prohlédněte si ho, nebo stáhněte, abyste ho mohli využívat.
Strategie KV°2040 Strategie KV°2040
Proběhl (ne)křest dokumentu a panelová diskuze!
Město Karlovy Vary ve spolupráci s KAMem a CzechInvest u příležitosti představení StrategieKV°2040 uspořádalo tematickou panelovou diskusi. Co je strategie? Proč je důležité strategické myšlení? Jak strategicky komunikovat? Nejen nad těmito otázkami budou diskutovali zajímaví hosté. Podívejte se na záznam z diskuze.
Kdo jsme Kdo jsme
Čím se zabývá Kancelář architektury města Karlovy Vary? Jaké je její poslání? Seznamte se s příspěvkovou organizací KAM KV°.