Pítko před Vřídelní kolonádou Pítko před Vřídelní kolonádou
Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.
Navrhněte nové umělecké dílo do Karlových Varů! Právě jsme zahájili anonymní architektonicko-výtvarnou soutěž na nový pitný stojan Vřídla, který bude stát před vstupem do budovy Vřídelní kolonády ze směru od Divadelního náměstí.
Příští zastávka: VARY° – panelová diskuze Příští zastávka: VARY° – panelová diskuze
16. 02. 2023
panelová moderovaná diskuze s úvodní přednáškou s odborníky na téma Integrovaný dopravní terminál v centru města
Dojde k odtržení města od řeky a zvýší návrh dopravní zátěž městského centra? Jakou roli plní nádraží ve městě v průběhu historie? Jaká je role nádraží v současném městě, jakou má roli pro jeho urbanistický rozvoj? Jaký význam má dopravní uzel pro ekonomický rozvoj místa? Jakou roli v celém procesu hrají klíčoví stakeholdeři? Přijďte si poslechnout diskuzi o tom, jakou roli hrálo a vždy hrát bude v městském prostředí nádraží. Vstup zdarma.
Festivalový most Festivalový most
Most byl dokončen a slavnostně otevřen
Máme nový Festivalový most! Na začátku ledna byl slavnostně otevřen nový most přes říčku Teplou, spojující Císařské lázně s Grandhotelem Pupp. Nahradil tak betonový most z 60. let, který musel být pro svůj havarijní stav demolován.
Vřídelní kolonáda Vřídelní kolonáda
„I tohle je historie. Nebourejme stavbu, která zkrotila Vřídlo!“ - videa na podporu stávající budovy Vřídelní kolonády
Referendum o nahrazení stávající budovy Vřídelní kolonády litinovou replikou bylo z důvodu nízké účasti voličů prohlášeno za neplatné.
Strategie a Manuál veřejných prostranství města Karlovy Vary Strategie a Manuál veřejných prostranství města Karlovy Vary
Kancelář architektury města ve spolupráci s MCA atelierem připravil dlouhodobou koncepční strategii obnovy a rozvoje veřejných prostorů města Karlovy Vary a Manuál veřejných prostranství, které jsou praktickým nástrojem pro naplnění cílů strategie pro plánování a postupnou revitalizaci, údržbu a provozování veřejných prostorů v intravilánu města. Dokument byl schválen zastupitelstvem a stal se tedy závazným. Prohlédněte si ho, nebo stáhněte, abyste ho mohli využívat.
Kdo jsme Kdo jsme
Čím se zabývá Kancelář architektury města Karlovy Vary? Jaké je její poslání? Seznamte se s příspěvkovou organizací KAM KV°.