KAMjdeme° – 1. veřejné setkání s občany v Rybářích

  • 5. 11. 2018

KAM KV° 5. listopadu v Rybářích odstartoval nový cyklus setkávání s obyvateli různých městských částí Karlových Varů. Jednou měsíčně v rámci tohoto cyklu vyjde KAM za Vámi, aby zjistil, jak se v dané lokalitě žije, co zde obyvatelům chybí a co pro ně může udělat.  První setkání tohoto typu proběhlo 5. listopadu od 17 hodin v budově Střední uměleckoprůmyslové školy v Rybářích. KAM se koncem léta začal zabývat problematikou chybějícího funkčního krematoria v Karlovarském kraji a důstojné obřadní smuteční síně v Karlových Varech.

V souvislosti s tím jsme uspořádali workshop odborníků na téma Umění se rozloučit. Rozhodli jsme se cyklus diskusí s obyvateli města zahájit v Rybářích, protože má ze všech čtvrtí největší počet obyvatel, ale také protože je v ní aktuálně mnoho projektů, ke kterým mají obyvatelé co říci. Ať už se jedná o budovu bývalého pivovaru, koupaliště Rolavu, budovu Střední uměleckoprůmyslové školy nebo krematorium. Vyšli jsme mezi lidi s cílem naslouchat jejich nápadům a podnětům. Po představení samotného týmu kanceláře a její práce jsme zahájili diskusi o tom, jak se žije v Rybářích, co zde obyvatelům chybí, nebo co je zde naopak trápí. Dostali jsme mnoho podnětů, kterými se můžeme začít zabývat.

Jedním z témat bylo i karlovarské krematorium. Návštěvníkům diskuse jsme představili závěry výše zmíněného workshopu a zeptali se na jejich názor. Přítomní obyvatele nevidí krematorium jako největší problém místa svého bydliště. Jako stěžejní viděli spíše jiná témata, a to hlavně dopravní situaci na Sokolovské ulici, klidovou dopravu (parkování na sídlištích), konstrukce mototechny, areál pivovaru, pergolu na Rolavě a veřejný prostor na sídlištích. Jedním z cílů těchto setkávání je sběr dat o městě a jeho uživatelích. Dostali jsme mnoho zajímavých podnětů, se kterými se dá pracovat. Pokusíme se, aby se co nejdříve konkrétní lokality začaly řešit.
  • P1060113_JPG
  • P1060077_JPG