Šance pro oživení staré vodárny

  • 16. 1. 2019

KAM KV° společně s neformálním sdružením Kreativní region uspořádal workshop, který přinesl inspiraci pro možnost nového využití areálu staré vodárny v Karlových Varech. Kreativní region, iniciativa kreativních místních lidí a neziskových organizací, představil a konzultoval 16. ledna svůj projekt se zástupci zajímavých projektů, které se realizovaly v jiných městech. Jsme moc rádi, že  pozvání přijali zástupci volnočasového centra Plechárna (Praha – Černý Most), zóny pro umění 8smička (Humpolec) a Dudes & Barbies s.r.o., kteří stojí za srovnatelnými a úspěšnými projekty, jako je Vnitroblock Kavárna co hledá jméno.

Během tohoto setkání iniciátoři Kreativního regionu řešili svůj projekt, jeho architektonicko-urbanistické řešení, obsahovou náplň, ale i způsoby investičního a provozního financování, rizika a v neposlední řadě také způsoby zapojení různých hráčů (firmy, veřejná správa, developer, investor, dárci, občané, …). Cílem záměru tohoto sdružení je využití a postupné oživení areálu staré vodárny jako místa pro rozvinutí tvořivého potenciálu kreativních lidí v oblasti Karlových Varů a zamezit jejich odcházení do jiných regionů.

Role KAM KV° je v tomto procesu koordinační. Areál vodárny vnímáme jako strategické místo pro město, které má potenciál a nezanedbatelný význam při utváření budoucí podoby města a při podpoře komunitního života ve městě. Sdružení Kreativní region doplní prezentaci návrhu o výstupy z tohoto workshopu pro představení záměru u vedení města a jeho zastupitelů. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

  • dd1125_7f16f4488f42443ab961f962fb532786_mv2_d_3586_2390_s_2
  • DSC_0466_JPG
  • dd1125_17893c4242154af98a881491fbcad049_mv2_d_2845_2134_s_2

Související projekt: