Iniciujeme přípravu architektonické soutěže o návrh revitalizace smuteční síně v Karlových Varech – Rybářích

  • 15. 3. 2019

Iniciujeme přípravu architektonické soutěže o návrh revitalizace smuteční síně. Jednalo by se o první architektonickou soutěž KAMu. Plánujeme vyhlásit užší jednofázovou projektovou soutěž o návrh revitalizace budovy krematoria a smuteční síně v Karlových Varech – Rybářích.

Soutěž se po dohodě s vedením města nebude realizovat.