Obsazení pozice Site Managera pro UNESCO

  • 29. 3. 2019

Další krok pro úspěšný zápis města Karlovy Vary do Seznamu světového dědictví UNESCO udělal na podnět vedení města KAM obsazením pozice Site managera pro UNESCO. Do pozice, která zajišťuje koordinaci péče o historické dědictví a jeho obnovu a rozvoj a která úzce spolupracuje se zástupci měst společného seznamu pro zápis do UNESCO, obsadil KAM Lucii Sochorkovou. Proces vstupu města Karlovy Vary do UNESCO, který trvá už 8 let, pokračuje. V současné době je uskupení 11 lázeňských měst ze 7 zemí jako tzv. mezinárodní sériová nominace úspěšně nominováno pod názvem Great Spas of Europe (Slavné lázně Evropy). KAM byl vedením města vyzván k zajištění pozice Site managera pro koordinaci a přípravu vstupu města do UNESCO, kterou jak personálně, tak i odborně začíná zajišťovat.

Lucie Sochorková, nová Site managerka pro UNESCO za Karlovy Vary, se na konci března spolu s paní primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou zúčastnila jednání v italském lázeňském městě Montecatini Terme, které je součástí nominace Great Spas of Europe, spolu se zástupci všech 11 měst. Schůzky všech dotčených zástupců probíhají nyní pravidelně každé 2 měsíce a jejich hlavním úkolem je připravit se na návštěvu komise ICOMOS (International Council on Monuments and Sites – Mezinárodní rada památek a sídel), která přijede do Západočeského lázeňského trojúhelníku letos na podzim, aby zpracovala komplexní odborný posudek statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví a to jak z hlediska jejich mimořádné kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu.

Nejaktuálnějším úkolem je dopracování tzv. Management plánu. Spolu s Františkovými a Mariánskými Lázněmi nyní intenzivně pracujeme na dopracování Management plánu, který slouží v podstatě jako návod pro Site manažera, jak spravovat kulturní statek.

  • IMG_4154_JPG

Související projekt: