Doporučení KAM KV° pro rekonstrukci objektu obřadní síně a okolí

  • 22. 6. 2019

Obřadní síň je významným veřejným prostorem celoměstského významu. Karlovarská obřadní síň ve spojení s funkcí krematoria má i po více než 90 letech provozu nadále regionální význam. Rozhodnutí vedení města uvést zpět do provozu kremační pec podmiňuje navrátit také velmi zanedbanou budovu obřadní síně a její přímého okolí do důstojného stavu. I za předpokladu, bude-li v budoucnu technologie kremace vymístěna, zůstane funkce obřadní síně pro město nadále zachována, neboť bude i nadále součástí hřbitova s místy pro uložení urny. Vzhledem k investičním možnostem města navrhuje KAM KV revitalizaci areálu ve dvou realizačních fázích.

Výchozím bodem pro postupné revitalizace areálu je návrh a realizace rozšíření urnového háje od Správy lázeňských parků. KAM KV navrhuje tuto již započatou realizaci rozšířit i na předprostor vstupu (dnešního parkoviště) do areálu krematoria a hlavní přístupové cesty k obřadní síni. Pro vlastní budovu obřadní síně navrhuje opravit urgentní stavebně-technické závady stávající budovy dle stavebního průzkumu zhotoveného od firmy BPO s. r. o. Ostrov. KAM KV navrhuje v první fázi odstranění dnes již prostorově a stavebně-technicky nevyhovujícího zádveří a dílčí funkční úpravy půdorysné dispozice, úpravu interiéru a osvětlení obřadní síně a technického vybavení. Analýza stávajícího stavu také prokázala, že vedle stavebně-technických a estetických závad stávající budova obřadní síně nesplňuje provozně-funkční požadavky z hlediska soudobých představ pro důstojný obřad a pracovního prostředí zaměstnanců.

KAM KV navrhuje tyto provozně-dispoziční a prostorové požadavky realizovat ve druhé fázi. Navrhovaná opatření a principy si můžete prohlédnout v doporučení vpravo v záložce Dokumenty.
  • ffsfdsfd