Setkání obyvatel vnitrobloku

  • 30. 9. 2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s Vzbuďme Vary v pondělí 30. září 2019 debatu, které se zúčastnilo přibližně 30 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité autocenzury. Základní okruhy otázek zněly:

  • Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
  • Jaké jsou problémy dvoru – co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
  • Jaké jsou vítané aktivity – pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti
(Zdroj: https://www.vnitrobloky.cz/elitka)
  • _KV_32_m
  • _KV_30
  • _KV_17_m
  • IMG_3297
  • IMG_3314
  • IMG_3320

Související projekt: