Doporučení KAM KV° pro postup ve věci budoucího využití areálu Staré vodárny v Karlových Varech/ březen 2020

 • 30. 3. 2020

KAM KV zhodnotil záměry a návrhy obou skupin z pohledu celostního koncepčního rozvoje města, jeho využívání a urbanistických vazeb na přímé okolí a doporučuje:

 • Areál ponechat ve vlastnictví města, které stanoví jasné podmínky pro jeho rozvoj a bude smluvním partnerem pro obě iniciativy.

 • Využít synergii navrhovaných funkcí obou záměrů.

 • Objasnit pro navrhované provozní funkce obou záměrů podloženou ekonomickou rozvahou – byznys plánem.

 • Nezávislým odborným subjektem nechat vypracovat komplexní ekonomické posouzení obou záměrů včetně případných rizik.

 • Určit nezávislý management procesu a závaznou dohodou stanovit harmonogram dalšího postupu pro všechny partnery.

 • Postupnou a na sobě nezávislou realizací obou záměrů na základě dohody všech partnerů.

 • U studie „Futura – nová vodárna” přehodnotit a aktualizovat urbanistické vazby a navrhované funkce v souvislosti s plánovanými záměry města ve vztahu na územně plánovací dokumentaci v přímém okolí areálu.

 • Zohlednit stávající majetkoprávní vztahy na území areálu, parkování mimo areál, ubytovací kapacity, funkci nábřeží Ohře, prostor nároží a ul. Západní. Meandr musí být součástí areálu, je nutná prostupnost a dostupnost areálu.

 • Vypracovat územní studii, která na základě dohody všech partnerů umožňuje postupný a nezávislý rozvoj záměrů obou skupin s ohledem na synergie obou projektů, flexibilitu realizace a rozvoj města v přímém okolí.

 • dd1125_1478d9bb238f4db9b037ca238c68e3d5_mv2
 • dd1125_056062f7b67d4455a4f06b3ee6e11f57_mv2

Související projekt: