O umístění jezdecké sochy Karla IV. diskutovali odborníci

  • 17. 6. 2020

O vítězném návrhu soutěže o sochu Karla IV., kterou v roce 2017 uspořádal místní Rotary klub, diskutovali odborníci v oblasti architektura, urbanismus a teorie umění. Zájem o umění v Karlových Varech projevila architektka Pavla Melková, kurátor a ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta a teoretik moderního a současného umění Karel Císař. Odborného workshopu na téma Umístění jezdecké sochy, který pořádala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) spolu s realizačním týmem Jezdecká socha, se zúčastnil i autor vítězného návrhu prof. akademický sochař Michal Gabriel.

Rotary klub vidí příležitost v umístění jezdecké sochy v Sadech Karla IV. před Císařskými lázněmi, a to nejenom díky výsledkům dotazování občanů, ale také proto, že Karlovarský kraj započal rekonstrukci významné historické budovy a v této souvislosti bude nutná i revitalizace veřejných prostranství před budovou, jehož součástí by se nové soudobé umělecké dílo mohlo stát. Proběhlo profesionální dotazování na reprezentativním vzorku, přičemž z testovaných návrhů zvítězily právě Sady Karla IV. Podle názoru téměř čtvrtiny respondentů je tato lokalita nejvhodnějším místem pro novou sochu Karla IV. “Snažili jsme se hledat způsob, jak využít potenciál sochy a jak s ní pracovat tak, aby její umístění, symbolika a poselství přinesly něco dalšího pozitivního pro město. Důležité je, aby pomohla Karlovarakům ztotožnit se s jejich městem.” komentovala průběh workshopu architektka Pavla Melková.

Jsou Sady Karla IV. tím pravým místem?

Fyzická realizace a umístění soudobého výtvarného díla, jak naložit a kultivovaně postupovat se stávající plastikou Karla IV., úpravy konkrétního veřejného prostranství Sady Karla IV. To byla hlavní témata odborné diskuze. Z workshopu vzešly dvě možnosti umístění – Sady Karla IV. a méně konfliktní řešení na Divadelním náměstí. “Budeme iniciovat revitalizaci obou lokalit v rámci připravované Strategie a Manuálu koncepčního přístupu tvorby veřejných prostranství v Karlových Varech.” uvedl Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary.

V současné době je v Sadech Karla IV. umístěna socha panovníka od Otakara Švece, která je původně určená do pražského Karolina, není pohledová, ale určená do interiéru. Je nutné iniciovat nalezení alternativní důstojné lokality pro tuto plastiku.

“Možná se naplní i koncept přesouvání sochy po městě, které by nebylo v řádu dvou tří let, ale spíše v řádu desetiletí s tím, že definitivní místo pro tu sochu by mohlo vzniknout v prostorách, které navazují na koncepci rozvoje města např. na náměstí, které bude pro ni přímo postavené.” popsal třetí variantu Michal Gabriel, sochař a autor díla. Přemisťování sochy by iniciovalo obnovu veřejných prostranství, ve kterých by byla umístěna. Uvažovaná trasa podél řeky Teplé by mohla být zakončena v budoucnu na náměstí Republiky, jehož stav v současné době neodpovídá podmínkám pro umístění jezdecké sochy.

Workshopu se zúčastnili i zástupci památkové péče: “Vnímáme iniciativu ke vzniku jezdecké sochy Karla IV. jako velmi pozitivní aktivitu, vedoucí k oživení veřejného prostoru města. Umístění sochy v parku u Císařských lázní považujeme za určitých podmínek možné. Z urbanistického hlediska považujeme za vhodnější umístění sochy na Divadelním náměstí, které by po úpravách mohlo plnit funkci shromažďovacího prostoru a místa konání např. kulturních akcí.” komentovala závěry diskuze Romana Riegerová, ředitelka ÚOP v Lokti NPÚ.

  • HHWA7954
  • HHWA7904
  • HHWA7875
  • HHWA7842