VARY 1960 – přijďte se bavit o 60leté architektuře v obrazu města

  • 2. 9. 2020

Architektura 60. až 80. let je v povědomí veřejnosti rozporuplně vnímána. Přestože urbanismus, veřejný prostor a budovy byly navrhovány v době budování socialismu a realizovány v době normalizace, její tvůrci byli mnohdy ovlivněni progresivními vlivy zakázaného západu. Bruselský styl, pozdní tvorba Le Corbusiera, brutalismus, skandinávský design a architektura a později postmoderna ovlivnily duch místa světoznámého lázeňského města stejně jako architektura baroka, klasicismu, historizujících slohů vídeňského a německého vlivu, secese, funkcionalismu a prvorepublikové architektury. Na diskuzi o 60leté architektuře jsou zváni všichni zájemci.

Pozvání do panelové diskuze, která se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 17 hodin v kongresovém sálu hotelu Thermal, přijali architektka Petra Kunarová, architekt Ústeckého kraje a pedagog Ondřej Beneš, developer a majitel maloobchodní sítě Martin Kubík a historik architektury Lubomír Zeman. Diskuzi povede Pavlína Kyselová, kterou můžete znát z vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. „Cílem této debaty je osvětlit hodnoty architektury 60. – 70. let v kontextu přirozeného vývoje města, a i kritickým pohledem tak přispět k její rehabilitaci.“ uvedl Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary.

Architektonické ikony Karlovy Varů

  1. léta dvacátého století jsou ve světových dějinách spojena s kulturním a technologickým rozkvětem. I přes soupeření obou mocenských bloků USA a Sovětského svazu dochází v Československé republice k přechodnému uvolňování totalitních poměrů, které vedly k určité tvůrčí svobodě architektů a umělců. Pootevření železné opony způsobilo, že v Československé republice vznikly stavby, které obstojí ve srovnání s evropskou špičkou a které si pro kvalitní architekturu zaslouží pozornost. Proč tedy vymezovat období, které tak jako každé jiné dotváří mimořádně hodnotné kulturní dědictví? Zároveň ale nelze ustrnout v minulosti a je nezbytné reagovat na aktuální společenské výzvy a aktivně spoluutvářet budoucnost města 21. století, ve kterém i architektura 60. a 70. let minulého století našla své místo. O těchto tématech a o architektonických ikonách města se budeme bavit na diskuzi VARY 1960.

Vstup na akci je zdarma. Více informací najdete na webu www.kamkv.cz.