Posluchači 2. běhu studia MBARE absolvovali workshop v Karlových Varech / září 2020

  • 30. 9. 2020

Posluchači 2. běhu MBARE absolvovali v pátek 18. září exkurzi do Karlových Varů, díky níž se mohli osobně seznámit s lokalitou developerského projektu, pro který jim byla zadána lokalita staré vodárny a její okolí. Developerský projekt reálného pozemku zpracovávají posluchači k závěrečné obhajobě MBARE studia. Cílem zpracovaných závěrečných prací je naleznutí efektivního a efektního využití daného brownfieldu. Mgr. Tomáš Trtek, 1. náměstek primátorky města Karlovy Vary provedl posluchače lokalitou a objasnil souvislosti spojené s pozemkem. Posluchači navštívili také související lokality obchodního centra Varyáda a pozemek společnosti Lordship představený Ing. Davidem Sušilem, jejím technickým ředitelem.

Odpoledne se uskutečnil workshop v hotelu Thermal za účasti vedení města, zástupců Kanceláře architektury města Karlovy Vary a zájmových skupin Futura Nová vodárna a Kreativní region. Workshop proběhl formou otevřené diskuze nad využitelností daného území a nad strategickými záměry města Karlovy Vary. Program byl ukončen přednáškou Mgr. Martina Červinky, který je poradcem I. náměstka primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka.

  • dd1125_fa6e819bb75f42d9b29cc8cda1774a78_mv2
  • dd1125_894c41704c58403482aaf8f50f43c5a3_mv2
  • dd1125_7ad1a5bc9df04ccb9734e0133965c59e_mv2

Související projekt: