Příprava zadání pro návrh a revitalizaci

  • 3. 10. 2020

V současnosti probíhá ve spolupráci vedení města, KAM KV° a dalších dotčených orgánů příprava zadání pro návrh a následnou realizaci revitalizace Divadelního náměstí, kde budou definovány požadavky na technické, provozní, estetické a jiné aspekty.

Související projekt: