Aktuální situace o rozhodnutí

  • 5. 11. 2020

Na jaře mělo být jasné ne/doporučení a v červenci rozhodnutí o eventuálním zápisu, bohužel kvůli pandemii byly tyto termíny odsunuty zatím na neurčito.

S ohledem na vývoj ve světě související s pandemií COVID-19 bylo rozhodnuto, že 44. zasedání Výboru pro světové dědictví, původně plánované na 29. června – 9. července 2020, bude odloženo na pozdější datum. Na svém 14. mimořádném zasedání, které se konalo online dne 2. listopadu 2020, se Výbor světového dědictví rozhodl uspořádat prodloužené 44. zasedání v červnu / červenci 2021 v čínském městě Fuzhou. Přesná data určí později výbor po konzultaci se sekretariátem.

Právě na tomto zasedání bude rozhodnuto o eventuálním zápisu sériové nominace Great Spas of Europe na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Související projekt: