KAM KV pracuje na urbanistické studii / prosinec 2020

  • 30. 12. 2020

KAM KV je pověřen radou města zpracováním studie rozvoje areálu Staré vodárny a přilehlých lokalit. Mezi důležité premisy celkového návrhu patří udržení areálu ve vlastnictví města a naplňování Strategie KV 2040. Areál vnímáme jako lokalitu, která může sehrát významnou roli v rozvoji města ve formě vytvoření alternativní nabídky bydlení i jiných funkcí pro nové i stávající obyvatele. Svou polohou v širším centru města je lokalita úzce provázaná i s koncepcí městské dopravy a budováním záchytných parkovišť, má potenciál být vstupním prostorem do města pro řadu návštěvníků stejně jako dotvořit příjemné obytné prostředí Tuhnic stávajícím obyvatelům a provázat je tak lépe se stávajícím sportovním areálem AC Start.

Pro spolupráci na tomto úkolu KAM KV oslovil několik atelierů s pozitivními referencemi z oblasti městského plánování, urbanismu a přestavby území brownfields. Mezi oslovenými poté zvítězil atelier Jiran a partner pro své zkušenosti s danou problematikou a prezentovaný profesní přístup k zakázce.

Předpoklad dokončení studie: prosinec 2021

Související projekt: