Prezentace radě města a Rotary klubu

  • 14. 2. 2021

KAM prezentoval rozpracovanou koncepční studii Divadelního korza a detailněji rozpracovaná umístění jezdecké sochy v rámci řešeného území Radě města Karlovy Vary a zástupcům Rotary klubu.

Související projekt: