Pokračujeme v proměně

  • 18. 2. 2021

Zbrzdění omezeními ohledně pandemie koronaviru jsme ve spolupráci s odborem majetku města oproti plánu začali s demontáží kontejnerového přístřešku až na počátku roku 2021. Nyní jsou kontejnery umístěny v přechodné podobě v prostoru oplocení výměníkové stanice a jakmile dovolí povětrnostní situace, dojde k dokončení demolice a stavbě nového stání. Po uvolnění omezení bychom ve vnitrobloku rádi uspořádali workshop s místními obyvateli, kde bychom provedli výsadbu dle původního plánu.

Související projekt: