Slavná lázeňská města Evropy jsou zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO!

  • 24. 7. 2021

Dnes, 24. 7. 2021, se mezivládní Výbor pro světové dědictví na svém 44. zasedání ve Fu-čou v Číně rozhodl zapsat Slavná lázeňská města Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO. Nominaci připravily společně Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko a Česká republika, která celý projekt řídila a koordinovala. Tento nový nadnárodní sériový statek Světového dědictví se skládá z nejvýznamnějších lázeňských měst v Evropě: Baden bei Wien v Rakousku, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Montecatini Terme v Itálii, Bath ve Velké Británii a Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně v České republice. Tyto Slavné lázně Evropy, všechny založené kolem přírodních minerálních pramenů, poskytují společně výjimečné svědectví o fenoménu evropského lázeňství a dosáhly svého rozkvětu od konce 18. století do první poloviny 20. století. Definujícím rysem tohoto fenoménu je kombinace vnitřních a vnějších lázeňských a terapeutických zařízení s širokým spektrem volnočasových aktivit, které se odrážejí v konkrétní podobě lázeňských míst a s nimi související architekturou. Soubory lázeňských budov, včetně lázeňských domů, stáčíren minerálních vod, pitných pavilonů a kolonád, doplněných shromažďovacími sály, kasiny, divadly a dalšími kulturními zařízeními, to vše integrované do pečlivě udržované terapeutické krajiny s minerálními prameny, parky, zahradami, promenádami a sportovišti. Okolní krajina lázeňských míst je využívána pro fyzické aktivity jako součást zdravotní terapie, relaxace a zábavy. Slavná lázeňská města byla jedinými místy v Evropě, kulturně konkurující velkým metropolím, a jako taková se stala zdrojem intelektuální, umělecké, sociální a politické inspirace, čímž přispěla k demokratizaci evropské společnosti.

Zápis na Seznam světového dědictví přinese Slavným lázním Evropy nejen osvědčení o jejich výjimečných hodnotách, ale také lepší ochranu a posílenou spolupráci v oblasti památkové péče, balneologie a zdraví, cestovního ruchu a propagace. Tato odpovědnost je významným závazkem nejen pro všechny zúčastněné smluvní strany států, ale i obecních orgánů, které uznávají význam udržitelné ochrany a prezentace nominovaného sériového statku světového dědictví a jeho zachování pro budoucí generace. Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR, k tomu řekl: “Projekt Slavné lázně Evropy je vynikajícím příkladem mezinárodní spolupráce mezi ministerstvy a institucemi, odborníky a zástupci obcí v sedmi evropských zemích. Velmi si vážím podpory starostů zúčastněných měst, kteří tento projekt neúnavně podporovali a poskytovali finanční prostředky po dlouhou dobu jeho náročné přípravy. Zároveň jsem hrdý na to, že Česká republika byla vybrána jako koordinátor celého projektu a jako lídr zúčastněných evropských zemí ji přivedla k úspěšnému Zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO”.

  • Zapsani

Související projekt: