Prezentace zastupitelům a následné schválení zastupitelstvem

  • 25. 10. 2021

V pondělí 25. 10. proběhla v Kanceláři architektury města Karlovy Vary prezentace pro městské zastupitele, kde KAM KV představil návrh tzv. Divadelního korza, tedy novou podobu Divadelního náměstí a celé lázeňské promenády pravého břehu řeky Teplé. Studie proměny tohoto důležitého veřejného prostoru řeší mimo jiné i umístění nové jezdecké sochy Karla IV. od akademického sochaře Michala Gabriela. Tuto sochu a proces jejího vzniku představil realizační tým a zástupci karlovarského Rotary klubu. Socha by do budoucna mohla být jednou z dominant nového Divadelního náměstí.

Následně pak byl 2. listopadu 2021 projekt Divadelní korzo schválen karlovarským zastupitelstvem.

Související projekt: