Nové kontejnerové stání

  • 3. 11. 2021

Kontejnery v Elitce dostaly nové ohrazení, které ještě bude doplněno o uzamykatelné dveře, aby bylo zamezeno vytváření nepořádku při jejich nevyžádaném vybírání. Součástí úpravy vnitrobloku bylo také osázení původního kontejnerového stání rostlinami, aby se starý zanedbaný kout proměnil v příjemnou zahrádku. Součástí další navazující akce ve vnitrobloku by měla být kultivace prostoru kolem nového kontejnerového stání, které by mělo být osázeno popínavými rostlinami, dojde k odstranění stávajícího oplocení, aby byly kontejnery zpřístupněny i lidem z jižní části vnitrobloku.

Související projekt: