Představení konceptu studie odborné veřejnosti

  • 15. 12. 2021

KAM KV lokalitu Staré vodárny zpracovává především z potřeby koncepčního řízeného rozvoje města, jehož stále nevyužitý potenciál leží v jeho samotném středu, ačkoliv se dlouhodobě rozrůstá především do volné krajiny. Pro spolupráci na tomto úkolu jsme oslovili kancelář Jiran a partner, která má bohaté zkušenosti s obdobnými projekty regenerace území brownfields a nedávno získala ocenění za projekt urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.

Jakou podobu může mít řešené území Staré vodárny v budoucnu? Jak může město aktivně řídi vlastní rozvoj prostřednictvím plánovacích nástrojů? Jakou nabídku pro soukromý sektor je možné v území vytvořit? Má vůbec smysl věnovat energii a finance zpracování územních studií a regulačních plánů? To jsme řešili s odbornou veřejností. Záznam z této diskuse najdete zde.

Související projekt: