Připravujeme územní studii ve spolupráci s atelierem Jiran a partner

  • 1. 2. 2022

KAM KV° zpracoval pro území ve spolupráci s atelierem Jiran a partner územní studii, která bude po schválení vedením města sloužit jako podklad pro řízený rozvoj lokality. Nyní probíhá dodatečná úprava studie zapracováváním připomínek z projednání s karlovarskou odbornou veřejností, které proběhlo v prosinci roku 2021 a jeho záznam je dostupný v záložce projektu Stará vodárna.

Předpoklad veřejného projednání studie – březen 2022.

Související projekt: