4 roky KAMu – Kancelář architektury města Karlovy Vary slaví čtvrté narozeniny

  • 22. 2. 2022

Čtyři roky uběhly od založení příspěvkové organizace Kancelář architektury města Karlovy Vary. Ta nadále pracuje na důležitých dlouhodobých koncepčních projektech (např. Strategie KV° 2040, tedy jak by město mělo vypadat a fungovat za 20 let), zlepšuje kvalitu veřejných prostranství (ať už rekonstrukcí předprostoru kostela sv. Máří Magdalény, nebo umístění karlovarských židlí a stolků), pracuje na proměně konkrétních budov celoměstského významu (Vřídelní kolonáda, vestavba multifunkčního sálu do dvorany Císařských lázní), a komunikuje tyto projekty veřejnosti. K příležitosti svého výročí připravil KAM KV hned 3 akce, které Vám práci kanceláře přiblíží.

  • vyroci kamkv