Workshop v Montecatini Terme

  • 12. 6. 2023

V prvním květnovém týdnu se v italském Montecatini Terme konalo mezinárodní pracovní setkání s názvem „Být světovým dědictvím: Jak reagovat na výzvy urbanistického plánování a památkové ochrany“. Tyto nejslavnější italské lázně se nachází v Toskánsku. Založil je arcivévoda Leopold I. Toskánský, když začal koncem 18. století využívat prameny bohaté na síru. To vedlo k rozvoji městečka jako nové lázeňské destinace. V centru města je rozsáhlý krajinný park s mnoha lázeňskými zařízeními. Zvláště typické jsou pro Montecatini Terme elegantní kolonády, z nichž většina byla dokončena v první polovině 20. století. Díky nim se městu říkalo „Italské Karlovy Vary”.

Cílem tohoto workshopu bylo shromáždit profesionály ze všech 11 Slavných lázeňských měst Evropy a společně se zasazovat o ochranu světového dědictví. Účastníci se zaměřili na identifikaci hlavních priorit a výzev ovlivňujících jednotlivá lázeňská města a sdíleli příklady ze své praxe. Důležitým aspektem bylo posílení spolupráce mezi odborníky z památkové péče, urbanismu a místními koordinátory světového dědictví. Za Karlovy Vary se zúčastnila Jana Srvátková za odbor památkové péče, Karel Adamec za Kancelář architektury města Karlovy Vary a Lucie Sochorková, UNESCO koordinátorka pro Karlovy Vary.

První den probíhaly úvodní prezentace od předchozího generálního tajemníka Paula Simonse, ale i od jeho nástupkyně Chiary Ronchini. Zástupci jednotlivých měst také předstoupili s prezentacemi, a to především v kontextu pochopení výjimečné světové hodnoty. To je totiž podmínka každé památky světového dědictví UNESCO – mít takovou hodnotu, kterou nemá jiné místo na světě. Dané lokality poté mají za úkol tuto hodnotu zachovávat pro budoucí generace. Jak ochraňujeme a udržitelně rozvíjíme svá lázeňská města, to bylo předmětem i následujících diskuzí. Dalšími zmiňovanými prioritami byly projekty v oblasti bytové politiky, změny klimatu, cestovního ruchu či neřízeného urbanistického rozvoje.

Workshop nabídl příležitost ke sdílení osvědčených postupů a zkušeností a posílení sítě mezinárodních odborníků, kteří se zabývají podobnými výzvami jako Karlovy Vary. Tato spolupráce je přínosná při hledání nových inspirací a přístupů k udržitelnému rozvoji města.

  • 29 Montacatini Terme

Související projekt: