B. Arch. Peter Bednár: Až naprší a neuschne – přednáška

  • Lepší města pro nejistou budoucnost
  • 12. 02. 2020 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

10 000 let historie architektury se dá shrnout jako snaha o to udržet dešťovou vodu venku. V posledních 20 letech se přidalo druhé téma -jak alespoň část dešťových srážek dostat dovnitř, či udržet na pozemku. Města jsou nejdůležitější lidský vynález, nejen pro jejich formálně-estetickou stránku, která ilustruje civilizační stupeň lidského vývoje, ale hlavně tím, že koncentrace lidí v jednom místě umožnila vynálezy všeho ostatního. I aktivity jako zemědělství, či industriální výroba, tedy to co si dnes s lidskou krajinou dnes málokdy spojujeme, je výsledkem celé historie urbanizace a cíleného vytváření městské krajiny. Městské prostředí plné velkých budov a dopravní infrastruktury je nejen domovem čím dál většího procenta obyvatel u nás i ve světě, je zároveň i bojištěm, kde se zřejmě rozhodne o tom, jak si poradíme s nejistou budoucností.

Současný  systém  hospodaření  s dešťovou  vodou  je  drahý,  nedostatečně  chrání zdraví a majetek, zatěžuje infrastrukturu nadměrným množstvím znečištěné vody a hlavně neodstraňuje  příčinu  problému,  ale  řeší  jeho  následky  na  území  a  úkor někoho kdo problém nezpůsobil. Jak lépe naše města připravit?

Přednáška  je  shrnutím  patnáctiletého designově orientovaného výzkumu architekta Petera Bednára v navrhování lidských sídel v USA,  Holandsku  a  České  republice  a  má  za  cíl představit jiný pohled na hospodaření s dešťovou vodou v měřítku budov, pozemku, veřejných prostranství, čtvrtí, měst a krajiny.

  • dd1125_88014817b2e34b5da39b81c5e718112e_mv2
  • dd1125_2e529dda95164bbe8a91a5c1e614ec34_mv2

Odpovědná osoba:

Videa: