Blanka Dobešová: Až umřu, zasaďte na mně lípu – přednáška

  • aneb O půvabech přírodního pohřebnictví 
  • 15. 11. 2018 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

KAM KV° se koncem léta začal zabývat problematikou chybějícího funkčního krematoria v Karlovarském kraji a důstojné obřadní smuteční síně v Karlových Varech.

V souvislosti s tím jsme uspořádali workshop odborníků na téma Umění se rozloučit (více najdete v projektu Obřadní síň Rybáře). Jednu z účastnic tohoto workshopu, Blanku Dobešovou z organizace Ke kořenům, jsme pozvali na přednášku o přírodním pohřebnictví, která nám může rozšířit obzory v této oblasti.

Před třemi lety vznikl v Praze první český přírodní hřbitov Les vzpomínek, kde se popel zemřelých ukládá ke kořenům stromů. Pod korunami lip, javorů či ptačích třešní se zde odehrávají poslední rozloučení pojaté jako jedinečné vzpomínkové slavnosti. Během přednášky Vám představíme různé cesty, jak je možné uspořádat pohřeb, který je pro pozůstalé léčivou a posilující zkušeností na cestě zármutkem.

Podrobné informace o projektu Les vzpomínek najdete zde.

  • dd1125_c841907c11b54a239d226f7e8f7123d8_mv2_d_1920_1280_s_2 (1)http://www.lesvzpominek.cz
  • dd1125_76d5d49604004ba3a1ddf480ea20dccd_mv2_d_1920_1280_s_2 (1)http://www.lesvzpominek.cz

Odpovědná osoba:

Videa:

Související projekt: