Budoucnost „keramické školy“ – diskuze

  • Keramická škola bude - O možnostech rekonstrukce diskutovali odborníci s veřejností
  • 05. 11. 2019 16:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary působí ve městě již téměř sto let. Škola tradičně nabízí unikátní škálu celé řady oborů vzdělávání. Prostory pro výuku jsou však poslední dva roky nevyhovující. Původní historická budova školy je od března 2017 v havarijním stavu a škola je nucena fungovat v provizorních podmínkách, což velmi limituje každodenní provoz, kapacitu i rozvoj školy. Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) spolu s Karlovarským krajem diskutovaly s veřejností o budoucnosti „keramické školy“.

Karlovarský kraj podniká kroky k vyřešení situace, řešení hodné dlouholeté historie a významu této instituce, umožňující rozvoj výuky perspektivních maturitních i učebních oborů. Pro instituci této střední školy je nutné vytvořit areál, odpovídající potřebám moderní školy s nadregionálním významem. „V poslední době se hodně hovoří o vysokém školství, ale myslím si, že transformací budovy „keramické školy“, ale i systému této školy získají Karlovy Vary instituci, která může nabídnout vzdělání mladé generaci a perspektivní zaměstnaní potenciálním vyučujícím. Z našeho pohledu je to dobré vykročení nejenom pro tuto instituci, ale je to i přínos pro město jako takové, které zde má šanci získat kvalitní architekturu.“ uvedl úvodem diskuse Petr Kropp, ředitel KAM KV°.

Budoucnost „keramické školy“

Několik desítek aktivních obyvatel si přišlo vyslechnout informace o připravovaných studiích a diskutovat o budoucnosti keramické školy v Karlových Varech. Jako první promluvila za Karlovarský kraj Ing. arch. Jana Kaválková, která představila aktuální situaci ohledně budovy SUPŠ, iniciativy Karlovarského kraje a další postupy: „Vytvořili jsme zadání architektonické studie se stavebním programem, v létě bylo vypsáno výběrové řízení, oslovili jsme 30 architektonických kanceláří, které mají zkušenosti s podobnou stavbou. Dostali jsme 10 nabídek na zpracování studie a z nich pracovní skupina vybrala tři kanceláře, které zpracují studii. Dopředu znali svůj honorář, takže nemluvíme o soutěži. Nyní máme podepsané smlouvy a architektonické kanceláře pracují, my si chceme zatím projít diskusí s laickou i odbornou veřejností, abychom se nechali ovlivnit Vašimi názory.“ řekla Jana Kaválková.

Mgr. Jan Konůpek z Národního památkového ústavu stručně představil historii budovy a definoval její hodnoty – urbanistickou, architektonickou a historickou. Před samotnou diskusí představila instituci a její úspěchy Ing. Markéta Šlechtová, ředitelka školy, která také upozornila na to, že způsob výuky a technologie šly za posledních 10 let kosmickou rychlostí dopředu, mění se i trh práce a požadavky na absolventy jsou obrovské a škola s tím musí jít ruku v ruce.
Ze strany obyvatel zaznělo hned několik názorů, nejčastěji se opakoval námět na zachování vnější podoby historické budovy spojené s potřebnou rekonstrukcí vnitřních prostor. „Věřme architektům z vybraných kanceláří, jsou to velké firmy s bohatými zkušenostmi, dva z nich jsou absolventi stavebního oboru naší školy, byť nežijí a nepůsobí v Karlovarském kraji, k budovám mají nějaký vztah.“ uzavřela diskusi ředitelka SUPŠ Markéta Šlechtová, které dal za pravdu radní Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Bradáč. Ten přiznal, že mu jde především o zachování instituce na původním místě a o funkčnost budovy. Zdůraznil také, že není ještě rozhodnuto, zda původní budovy zůstanou a projdou rekonstrukcí, nebo budou zdemolovány a na jejich místě vznikne novostavba.
Studie budou hotové do března, poté proběhne další diskuse, na které budou veřejnosti představeny návrhy. Zodpovědnost výběru řešení je na vlastníkovi stavby, na jeho výběru se tedy bude podílet Karlovarský kraj a škola samotná. Na jaře je plánovaná výstava aktivit, které proběhly v rámci přípravy a co nejrychleji se zadá konkrétní projektová příprava stavby, aby se co nejvíce zkrátil provizorní stav školy.
  • IMG_4371_JPG (1)
  • Petr Kropp uvádí diskusi_JPG
  • IMG_4352_JPG (1)

Odpovědná osoba:

Videa: