Den otevřených dveří, SLAM poetry, koncert – 2. výročí KAMu

  • 28. 02. 2020 12:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) oslavila 1. března 2 roky od svého založení. Za tu dobu zprovoznila a sestavila tým odborníků, který se svým koncepčním přístupem městského plánování buduje důvěru nejenom u politické reprezentace, ale i odborné a laické veřejnosti. Komunikace s veřejností a koordinace projektů celoměstského významu patří k základním pilířům činnosti KAMu. V pátek 28. února jsme s veřejností naše výročí oslavili dnem otevřených dveří, tematickou SLAM poetry a kapelou Dohromady Štyři Nohy. Během dne otevřených dveří se desítky zájemců přišlo seznámit s našimi prostory, naším týmem a projekty, na kterých pracujeme.

SLAM poetry show

Může být poezie show? Slam poetry je performativní žánr, u kterého je to nezbytné. Někdy samotné slovo „poezie“ odpuzuje lidi. Proč tomu tak je? Protože to tak udělali ve školách. Slam vrací poezii zpět k lidem… Pro KAM k narozeninám vystoupili Dr. Filipitch, Ing. Puding, Lef L´Leviatan a Michal Kubala.

logo slam.png

Kapela Dohromady Štyři Nohy

Akustické duo z Karlových Varů pro Vás zahrálo a zazpívalo muziku skoro všeho druhu. “Vždycky jsme spoustu věcí brali s nadhledem, stejně jako vystupování nebo muziku, kterou děláme pro zábavu jak svojí, tak ostatních.” říkají o své tvorbě.

2 roky s KAMem

Co vlastně sedmičlenný tým KAMu dělá? Hlavním úkolem kanceláře je vytvořit vizi města, jak by mohlo vypadat například za 20 let. S tím souvisí doprovod tvorby  koncepčních dokumentů, jako je Strategie udržitelného rozvoje města, nebo Plán mobility, na kterých se kancelář spolupodílí a ke kterým KAM pořádal diskuze s odbornou veřejností a workshopy. Dále doprovází proces přípravy Územního plánu, Manuálu tvorby veřejných prostranství a vstup města Karlovy Vary do organizace UNESCO spolu s dalšími 10 evropskými městy v rámci nominace Great Spas of Europe.

Kromě koncepčních dlouhodobých projektů pracujeme na projektech aktuálních. Vydáváme doporučení na témata, o která nás město požádá, nebo na témata, která sami vyhledáváme a vnímáme jako důležitá. Průběžně jsme za uplynulé dva roky pracovali na 35 různých větších projektech. Konkrétní příklady naší práce jsou ty nejdůležitější budovy města, jako je Vřídelní kolonáda, Keramická škola, ale i budovy ve vzdálenějších městských částech, např. ZŠ Poštovní, obřadní síň a významná veřejná prostranství města, nám. Svobody u kostela sv. Máří Magdalény, předprostor Tržnice, vánoční trhy apod.

Komunikace s veřejností je pro smysluplnou odbornou činnost KAMu nepostradatelná. Cílem je probudit zájem občanů o své město a získat konkrétní náměty pro jeho rozvoj.  Pro obyvatele města pořádáme zajímavé a osvětové akce, ať už se jedná o přednášky s městskou tematikou, komentované procházky městem, výstavy, diskuze a workshopy na různá témata.
  • IMG_6043
  • IMG_5977
  • IMG_6000
  • IMG_6023
  • IMG_6150
  • IMG_6153
  • IMG_5901

Odpovědná osoba:

Videa: