Doc. PaedDr. Petr Kolisko Ph.D – komentovaná procházka po lázeňských lesích

 • Lázeňskou krajinou ku zdraví
 • 23. 05. 2021 15:00

Člověk se vyvíjel vždy v úzkém vztahu k životnímu prostředí, které ho obklopovalo a využíval přírodních zdrojů k zajištění základních životních potřeb a také k prevenci a léčbě nemocí. Současná technická společnost ovlivňuje negativně kvalitu životního prostředí a změny krajiny na místní, regionální a globální úrovni.

 • Oblast Karlovarska je charakteristická výraznými rozdíly mezi průmyslovou a urbanizovanou krajinou a oblastmi s vysokým přírodním potenciálem: Slavkovský les, Doupovské a Krušné hory.
 • Lesní masívy tzv. Karlovarských lázeňských lesů tvoří významný krajinný celek, který je vhodný jako prostor příměstskou rekreaci  obyvatel Karlových Varů a lázeňských hostů.
 • Tento prostor je svou skladbou dřevin a rostlin, konfigurací terénu a sítí stezek velmi vhodný pro pohybovou rekreaci a klimatickou léčbu chronicky nemocných osob.
Během procházky jsme dozvěděli informace o nejčastějších civilizačních chorobách, ​klimatoterapii a vlivu pobytu člověka v přírodě na jeho zdraví. Mohli jsme si vyzkoušet různé pohybové aktivity, které tvoří základní část klimatoterapie:
 • Chůzi (př. jogging u zdravých mladších osob)
 • Protahovací, rezistentní, uvolňovací cvičení
 • Dechové techniky
 • Regenerační, relaxační a meditační techniky

Komentovanou procházku vedl Doc. PaedDr. Petr Kolisko Ph.D., který byl původně učitelem tělesné a zdravotní tělesné výchovy. V současné době působí na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu „Palestra“ Praha. Dlouhodobě se věnuje problematice a propagaci využití nefarmakologických, přírodních prostředků v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění. Od roku 1995 se věnuje výzkumu vlivu stresu a regenerace na neurovegetativní systém. Byl jedním z prvních propagátorů Nordic walkingu v České republice. Jeho poznatky z oblasti klimatoterapie byly prakticky využity např. v Priessnitzových léčebných lázních, léčebných lázních Slatinice, v léčebných lázních Teplice n. Bečvou, v lázeňském hotelu Prezident Karlovy Vary, aj. V roce 2012 byl jedním z hlavních autorů projektu „Stezky zdraví v Plzeňském kraji“ (www.stezkyzdravi.cz).

Spolupořadatelem akce je Ústav pro výzkum a edukaci aktivního zdraví a Palestra, vysoká škola tělesné výchovy a sportu v Praze.

 • dd1125_f23b9f96abbe4ccb9f357bd59038a171_mv2
 • dd1125_81f4932a26364a57b42cfd2d490087eb_mv2
 • dd1125_70c60996dd74491792463f0b73859ce0_mv2
 • dd1125_4d4292721d0b4398916c08fb15628f2c_mv2
 • dd1125_79f766d26c7e4e9285784838e8c0472b_mv2

Odpovědná osoba: