Ing. Milan Trnka: Karlovarské termy z pohledu správce přírodních léčivých zdrojů – přednáška

  • 14. 05. 2019 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

SPLZaK, tedy správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, je příspěvkovou organizací města Karlovy Vary. Stará se o podzemní zdroje minerálních vod a kolonády v Karlových Varech, a navazuje tak na tradici Pramenného úřadu v Karlových Varech.

Pod správu SPLZaK spadají 4 kolonády (Vřídelní, Mlýnská, Tržní, Sadová) a další prostory s jímáním pramenů jako např. pavilon Sadového pramene, Štěpánčin pramen či pramen Železnatý. Kolonády byly a jsou budovány za účelem klidných procházek spojených s pitím termální vody, chráněných před nepřízní počasí. Jsou centrem setkávání lidí na čerstvém vzduchu a za pohybu, který řada lázeňských lékařů vyzdvihovala již v minulosti a činí tak dodnes. (Text převzat z webu SPLZaK)

S úlohou správce přírodních léčivých zdrojů, systémem měření, jímáním, cestou termominerální vody od procesu jímání až k odběrateli a pacientovi, historií rozvodů minerální vody v Karlových Varech a využitím minerální vody v Karlových Varech nás seznámil Ing. Milan Trnka, ředitel SPLZaK. Navázal tak na přednášku pana RNDr. Vylity, který se 24. dubna na tuto tematiku podíval více teoreticky.

  • dd1125_3edcf353e0a840a4a3d0c0d31db892a8_mv2_d_3660_2440_s_4_2
  • dd1125_7f388249941241389bcaa189008e673d_mv2_d_5973_3981_s_4_2
  • dd1125_7cebaaa26b084a7fa5ff800ce282184e_mv2_d_3603_2402_s_4_2

Odpovědná osoba:

Videa: