KAMjdeme° Doubí – setkání s občany

  • 26. 06. 2019 17:00
  • Místo: Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka

Šesté setkání KAMu s občany města se uskutečnilo v Doubí. Ve Waldorfské ZŠ a MŠ Wlaštofka proběhlo představení týmu Kanceláře architektury města Karlovy Vary a její práce. Atmosféra setkání se tentokrát nesla ve velmi příjemném duchu. Místní mají svou městskou část rádi pro její klid a spojení s přírodou. Jako problém vidí nedostatečné propojení s centrem a jinými městskými částmi a absenci místa vhodného pro scházení sousedů. Nejvíce diskutovaným tématem byl systém vedení MHD, které je během letního režimu velmi nepraktické a zdlouhavé. Obyvatelé by uvítali propojení linek autobusů po okrajových městských částech, zatím volí radši způsob individuální dopravy. Dalším s tím souvisejícím problémem je i občanská vybavenost. Školy a školky pro místní k dispozici jsou, ale za větším nákupem si musí dojet jinam.

Za SOS dětskou vesničkou přibývají další domy, vede k nim jen jedna přístupová cesta, a ta je tím pádem přetížená. Zazněly i stížnosti na bývalé nádraží, které je v havarijním stavu, přesto tam prý lidé chodí. Velmi zajímavým námětem bylo zavedení nové, ideálně elektromobilové, linky MHD, která by svážela návštěvníky Svatošských skal a zároveň i rodiče s dětmi, kteří navštěvují místní lesní školku. Iniciativu na tomto projektu má spolek Vzbuďme Vary.

„Nemáme se kde scházet“

Doubí vidí místní jako čtvrť vesnického typu, která je obklopena Chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les a řekou. Často se zmínilo i téma sousedských slavností a setkávání, pro které v současné době chybí vhodný veřejný prostor. Během diskuse padlo několik nápadů, kde by takový prostor mohl vzniknout, například v parku, nebo na školním hřišti, kde by mohlo být i ohniště, nebo obecní pec.

Na otázku „Jakým způsobem se můžeme angažovat v tom, aby tu takový veřejný prostor vznikl“ bylo místním doporučeno založit spolek, který pak může žádat o různé granty a dotace. Koncem prázdnin bychom rádi do KAMu pozvali zástupce místních iniciativ, se kterými bychom diskutovali vznikající Strategii koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím.

Dozvěděli jsme se, že Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka uspořádala úklidovou akci v Třešňovce, kde dobrovolníci uklidili mnoho odpadu. Obyvatelé Doubí by si přáli lepší informovanost o akcích, které se konají jak v Doubí, tak v jiných městských částech, ideálně formou informačních tabulí, či plakátovacích ploch.

  • IMG_2209_JPG
  • dd1125_2ba211b8cced49939e411986586aaffe_mv2_d_6240_4160_s_4_2
  • IMG_2208_JPG

Odpovědná osoba: