KAMjdeme° Rybáře – setkání s občany

  • 05. 11. 2018 17:00
  • Místo: Střední uměleckoprůmyslová škola

KAM KV° 5. listopadu v Rybářích odstartoval nový cyklus setkávání s obyvateli různých městských částí Karlových Varů. Jednou měsíčně v rámci tohoto cyklu vyjde KAM za Vámi, aby zjistil, jak se v dané lokalitě žije, co zde obyvatelům chybí a co pro ně může udělat.

První setkání tohoto typu proběhlo 5. listopadu od 17 hodin v budově Střední uměleckoprůmyslové školy v Rybářích. KAM se koncem léta začal zabývat problematikou chybějícího funkčního krematoria v Karlovarském kraji a důstojné obřadní smuteční síně v Karlových Varech.

V souvislosti s tím jsme uspořádali workshop odborníků na téma Umění se rozloučit (více o něm najdete v projektu Obřadní síň).

Rozhodli jsme se cyklus diskusí s obyvateli města zahájit v Rybářích, protože má ze všech čtvrtí největší počet obyvatel, ale také protože je v ní aktuálně mnoho projektů, ke kterým mají obyvatelé co říci. Ať už se jedná o budovu bývalého pivovaru, koupaliště Rolavu, budovu Střední uměleckoprůmyslové školy nebo krematorium.
Vyšli jsme mezi lidi s cílem naslouchat jejich nápadům a podnětům. Po představení samotného týmu kanceláře a její práce jsme zahájili diskusi o tom, jak se žije v Rybářích, co zde obyvatelům chybí, nebo co je zde naopak trápí. Dostali jsme mnoho podnětů, kterými se můžeme začít zabývat. Některá témata jsme už sami zařadili do mapy míst, která vnímáme a kterými je třeba se začít zabývat koncepčně.
Jedním z témat bylo i karlovarské krematorium. Návštěvníkům diskuse jsme představili závěry výše zmíněného workshopu a zeptali se na jejich názor. Přítomní obyvatele nevidí krematorium jako největší problém místa svého bydliště. Jako stěžejní viděli spíše jiná témata, a to hlavně dopravní situaci na Sokolovské ulici, klidovou dopravu (parkování na sídlištích), konstrukce mototechny, areál pivovaru, pergolu na Rolavě a veřejný prostor na sídlištích.
Jedním z cílů těchto setkávání je sběr dat o městě a jeho uživatelích. Dostali jsme mnoho zajímavých podnětů, se kterými se dá pracovat. Pokusíme se, aby se co nejdříve konkrétní lokality začaly řešit.

  • P1060113_JPG (1)
  • P1060054_JPG

Odpovědná osoba: