RNDr. Jaroslav Růžička: Přírodní podmínky ve městě Karlovy Vary

  • 25. 02. 2019 18:00

Povídání o přírodních podmínkách města Karlovy Vary (klimatická charakteristika, geomorfologie a geologie, hydrografie, pedologické podmínky, přírodní zdroje, biologická rozmanitost, ochrana přírody). Z důvodu obsáhlé přednášky pana RNDr. Růžičky byla přednáška operativně rozdělena do dvou bloků. Na druhou přednášku se můžeme těšit 13. 3. 2019 od 18 hodin.

Když přemýšlíme o městě, nevybaví se nám určitě jako první myšlenka pojem příroda. Ta je však pro život ve městě velmi důležitá, jde o základní prvek životního prostředí v organismu každého města, který je garantem každodenní kvality života. Uvedený aspekt hraje stále důležitější roli v rozvoji měst. Městské vlády na celém světě dnes usilují o městskou přírodu, která má co možná nejvyšší možnou rekreační hodnotu a ekologickou rozmanitost.

  • P1060882

Videa: