RNDr. Jaroslav Růžička: Stav životního prostředí ve městě Karlovy Vary

  • 13. 03. 2019 18:00

Druhá část přednášky se týkala stavu jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, horninové prostředí, biota, hluková situace, staré ekologické zátěže).

  • IMG_0249 - kopie
  • IMG_0253 - kopie (2)
  • IMG_0239 - kopie

Videa: