Odborná rada KAM KV°

Odborná rada se schází jednou za čtvrt roku a pomáhá KAMu jak s jednotlivými projekty, tak i celkovou koncepcí kanceláře. Sleduje také činnost organizace a konzultuje koncepci jejího rozvoje. Cílem zasedání Odborné rady KAMu je také na základě diskuse různých témat podávat návrhy a doporučení.

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná

Vystudovala obor architektury na ČVUT v Praze, další studium absolvovala na AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. Po studiu pracovala v pražském ÚBOKu (Ústav bytové a oděvní kultury). Po stáži v Londýně nastoupila v tamním Ateliéru Louis de Soisson. Velmi známé jsou její projekty interiérů londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. V Londýně založila své vlastní architektonické studio Eva Jiricna Architects, v Čechách spolu s Petrem Vágnerem stála u založení pražského ateliéru AI Design. Od roku 1996 je profesorkou a vedoucí ateliéru architektury na VŠUP v Praze.

Ing. arch. Ivan Štros

Architekt Ivan Štros se narodil v Praze. Vlastní architektonické studio Gaudi se sídlem ve městě Ostrov, které se soustředí na urbanistické studie, urbanismus a interiérový design. Má více jak 40letou odbornou praxi, během které získal zkušenosti jak s menšími urbanistickými celky typu vesnice, tak i s většími městy. Je členem České komory architektů. Mimo jiné je autorem interiéru ostrovské staré radnice.

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

Po absolvování studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru prof. Ladislava Lábuse založil spolu s Ing. arch. Tomáškem architektonickou kancelář ATELIER 69 –ARCHITEKTI, později transformovanou v A69 – architekti s.r.o. Ateliér stojí za mnoha povedenými realizacemi různých druhů a velikostí. Podílel se a stále se podílí na mnoha projektech v Karlovarském kraji, zmínit můžeme např. Pěší zónu v Chebu, Triplex v Karlových Varech, rekonstrukci Anglické ulice ve Františkových Lázních, Centrum technického vzdělávání Ostrov, ale i mimo kraj – Radnice pro Prahu 5, Central Park Praha a mnoho dalších. Je autorizovaným architektem České komory architektů, od roku 2013 vede vlastní ateliér na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Tomáš Ctibor

Tomáš Ctibor je odborníkem na po­ra­den­ství v ob­las­ti plá­no­vá­ní, de­ve­lo­p­men­tu a trhu s ne­mo­vi­tost­mi. Své bohaté zkušenosti získal při práci ve společnosti 4ct s.r.o., jejímž je za­kla­da­telem a vý­kon­ným ře­di­telem; ve spo­leč­nos­tech MEI, Sen De­ve­lo­p­ment, Do­nald­sons, B.I.R.T., dále pak v Od­bo­ru stra­te­gic­ké kon­cep­ce, Útva­ru roz­vo­je hl. m. Prahy, agen­tu­ře CzechIn­vest; dlou­ho­do­bě je čle­nem ne­zá­vis­lých me­zi­ná­rod­ních in­sti­tu­cí Royal In­sti­tu­ti­on of Char­te­red Sur­veyors a The Coun­se­lors of Real Es­ta­te. Kromě práce na architektonických a urbanistických projektech se spolupodílel na založení KAM Brno, transformaci URM na IPR Praha a věnuje se i pedagogické činnosti.

Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Během studií využil možnost studovat v zahraničí, a to konkrétně na Fakultě architektury v Lisabonu. V současné době působí jako uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast cestovního ruchu, lázeňství a UNESCO. Je zakladatelem lázeňského spolku Švihák, který je mimo jiné pořadatelem akce PechaKucha Night v Mariánských Lázních. Ze své pozice se snaží vytvářet kvalitní rozvojové dokumenty pro město, které jej budou rozvíjet na další roky.

 

Na společné fotografii chybí Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná, která se jednání účastní on-line.