ODBORNÁ RADA

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná

Vystudovala obor architektury na ČVUT v Praze, další studium absolvovala na AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. Po studiu pracovala v pražském ÚBOKu (Ústav bytové a oděvní kultury). Po stáži v Londýně nastoupila v tamním Ateliéru Louis de Soisson. Velmi známé jsou její projekty interiérů londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. V Londýně založila své vlastní architektonické studio Eva Jiricna Architects, v Čechách spolu s Petrem Vágnerem stála u založení pražského ateliéru AI Design. Od roku 1996 je profesorkou a vedoucí ateliéru architektury na VŠUP v Praze.

Ing. arch. Ivan Štros

Architekt Ivan Štros se narodil v Praze. Vlastní architektonické studio Gaudi se sídlem ve městě Ostrov, které se soustředí na urbanistické studie, urbanismus a interiérový design. Má více jak 40letou odbornou praxi, během které získal zkušenosti jak s menšími urbanistickými celky typu vesnice, tak i s většími městy. Je členem České komory architektů. Mimo jiné je autorem interiéru ostrovské staré radnice.

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

Po absolvování studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru prof. Ladislava Lábuse založil spolu s Ing. arch. Tomáškem architektonickou kancelář ATELIER 69 –ARCHITEKTI, později transformovanou v A69 - architekti s.r.o. Ateliér stojí za mnoha povedenými realizacemi různých druhů a velikostí. Podílel se a stále se podílí na mnoha projektech v Karlovarském kraji, zmínit můžeme např. Pěší zónu v Chebu, Triplex v Karlových Varech, rekonstrukci Anglické ulice ve Františkových Lázních, Centrum technického vzdělávání Ostrov, ale i mimo kraj – Radnice pro Prahu 5, Central Park Praha a mnoho dalších. Je autorizovaným architektem České komory architektů, od roku 2013 vede vlastní ateliér na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Tomáš Ctibor

Tomáš Ctibor je odborníkem na po­ra­den­ství v ob­las­ti plá­no­vá­ní, de­ve­lo­p­men­tu a trhu s ne­mo­vi­tost­mi. Své bohaté zkušenosti získal při práci ve společnosti 4ct s.r.o., jejímž je za­kla­da­telem a vý­kon­ným ře­di­telem; ve spo­leč­nos­tech MEI, Sen De­ve­lo­p­ment, Do­nald­sons, B.I.R.T., dále pak v Od­bo­ru stra­te­gic­ké kon­cep­ce, Útva­ru roz­vo­je hl. m. Prahy, agen­tu­ře CzechIn­vest; dlou­ho­do­bě je čle­nem ne­zá­vis­lých me­zi­ná­rod­ních in­sti­tu­cí Royal In­sti­tu­ti­on of Char­te­red Sur­veyors a The Coun­se­lors of Real Es­ta­te. Kromě práce na architektonických a urbanistických projektech se spolupodílel na založení KAM Brno, transformaci URM na IPR Praha a věnuje se i pedagogické činnosti.

Ing. arch. Vojtěch Franta

Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Během studií využil možnost studovat v zahraničí, a to konkrétně na Fakultě architektury v Lisabonu. V současné době působí jako uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast cestovního ruchu, lázeňství a UNESCO. Je zakladatelem lázeňského spolku Švihák, který je mimo jiné pořadatelem akce PechaKucha Night v Mariánských Lázních. Ze své pozice se snaží vytvářet kvalitní rozvojové dokumenty pro město, které jej budou rozvíjet na další roky.

IMG_0364.JPG

Odborná rada se schází jednou za čtvrt roku a pomáhá KAMu jak s jednotlivými projekty, tak i celkovou koncepcí kanceláře. Sleduje také činnost organizace a konzultuje koncepci jejího rozvoje. Cílem zasedání Odborné rady KAMu je také na základě diskuse různých témat podívat návrhy a doporučení.

Fotografie aktuálního složení členů Odborné rady Kanceláře architektury města Karlovy Vary zveřejníme, jakmile se členové sejdou v plném počtu. Vzhledem k situaci pandemie probíhají jednání vždy alespoň částečně distančně.